EduFutura-hyvinvointipäivä henkilöstölle

(In English below)

Henkilöstön EduFutura-hyvinvointipäivää vietetään Harjun kampuksella, (Sepänkatu 3), torstaina 26.4.2018 klo 12.30-16.00. Iltapäivän aikana on tarjolla erilaisia liikunnallisia aktiviteetteja ja hetki hyvinvoinnille teemalla Hyvinvointi ja omat voimavarat (työ)elämässä.

—Kaikkien EduFutura-oppilaitosten henkilökunta on tervetullut osallistumaan tapahtumaan omalla työajallaan, vahvistavat rehtori Keijo Hämäläinen (JYU), rehtori Jussi Halttunen (JAMK) ja johtaja Vesa Saarikoski (Gradia). Tapahtumaan on kutsuttu myös HUMAKin henkilöstöä.

Liikunnan riemua ja hyvää oloa!

Hyvinvointipäivän ohjelmassa on erilaisia ennalta valittavissa olevia liikunnallisia aktiviteetteja sisällä ja ulkona. Tapahtumassa voi liikkua yksin tai osallistua ryhmäliikuntaan oman mielenkiinnon mukaan. Monipuolisesta tarjonnasta ehtii osallistumaan kahteen eri liikuntamuotoon. Tarjolla ovat: : BodyBalance, frisbeegolf, kuntosali, lavis, pesäpallo, saunajooga, sauvakävely, shindo, suunnistus, suunnistusopastus, sähly ja toiminnallinen harjoittelu: Hidden Factor.

Lisäksi tarjolla on hyvinvointiin liittyvä luento sekä virkistävää välipalaa ja yhdessäoloa. Hyvinvointi ja omat voimavarat (työ)elämässä -aiheisen luennon pitää psykologian tohtori, dosentti Johanna Rantanen Jyväskylän yliopistosta.

Olet lämpimästi tervetullut nauttimaan hyvinvoinnista ja liikunnan riemusta!

 


Ohjeet

1) Harjun kampuksen (Sepänkatu 3) läheisyydessa oppilaitoksen omaa parkkitilaa on rajoitetusti. Käytössä on Harjun ja Viitaniemen kampusten henkilökunta- ja opiskelijapaikat.  Viitaniemen kampukselta (Viitaniementie 1) on matkaa Harjun kampukselle kävellen noin 15 minuuttia. Suosittelemme käyttämään myös muita lähialueiden parkkipaikkoja tai tulemaan jalkaisin.

2) Alueen kartta (kopioi linkki selaimeesi, ota kuva kartasta puhelimeesi tai tulosta kartta itsellesi)

3) Infopiste sijaitsee kartalla rakennuksessa C1.

4) Päivän ensimmäisille toimintapisteille voi mennä suoraan. Mikäli tarvitset opastusta, saat apua Infopisteeltä. Toiminta alkaa ohjelmassa ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

5) Pukutiloina käytetään  pääasiassa inforakennuksen C1 toisen kerroksen pukutiloja. Poikkeuksena ovat Lavis, jonka pukutilat sijaitsevat rakennuksessa A2 ja saunajooga, jonka käytössä ovat C1-rakennuksen alakerran pukutilat

 


Ohjelma

Toiminta
Sisältö, (paikka ja vastuuhlö)

12.30—13.30
1. Toiminnallinen osuus

BodyBalance (lyseosali, Susanna P.), Frisbeegolf,  (ulkona, omatoiminen), Kuntosaliharjoittelu (kuntosali,  Elina K.),
Lavis, (A1 juhlasali. Riikka H.),
Sauvakävely (ulkona, Anneli M-L), Suunnistusopastus, (Harjun kampus, Suunta Jyväskylä),
Pesäpallo (Viitaniemen kenttä, Kirittäret),
Toiminnallinen harjoittelu (ulkona, Hidden Factor)

13.45—14.45
2. Toiminnallinen osuus

Kuntosaliharjoittelu jatkuu,(kuntosali,  Elina K.),  Saunajooga: klo 13.45 naiset ja klo 14.15 miehet/naiset (saunatilat, Susanna P.),
Shindo, (A1:n juhlasali, Heidi A.),
Suunnistus, (Harju, Suunta Jyväskylä),
Sähly, (lyseosali, Katja S.),
Pesäpallo jatkuu, (Viitaniemen kenttä, Kirittäret),
Toiminnallinen harjoittelu jatkuu (ulkona, Hidden Factor)

Salaatti-välipalaa saatavilla toisen liikunta-osuuden jälkeen  (Ravintola Lounastuuli)

15.00
Hyvinvointi-luento  ja välipala

Hyvinvointiluento: ”Hyvinvointi ja omat voimavarat (työ)elämässä”,  psykologian tri, dosentti Johanna Rantanen, (Ravintola Lounastuuli)

17.00-
Iltarastit

Iltarastit laitetaan Harjulle jo päiväksi henkilöstön käyttöön (Suunta Jyväskylä), halukkaat voivat jäädä iltarasteille.
Huom! 

Saunajooga on lämpimässä saunassa rennot vaatteet päällä 
tapahtuvaa liikuntaa. Ei uima-asuja! :)
Ilmoittaudu tapahtumaan oheisen ilmoittautumislomakkeen kautta 23.4. mennessä.

 

 

Lisätiedot
Anneli Mörä-Leino, Jyväskylän yliopisto, anneli.mora-leino(at)jyu.fi
Katja Saari, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, katja.saari(at)gradia.fi

 


Musiikkikampuksen yhteisen produktion RENT-musikaalin ensi-ilta on samana iltana klo 19 Musiikkikampuksen Siltasalissa  (Pitkäkatu 19 – 21, Jyväskylä), tervetuloa!

 


EduFutura wellbeing day for staff

EduFutura wellbeing day for staff is held on the Harju campus (Sepänkatu 3) on Thursday, 26 April 2018 at 12:30–16:00 p.m. During the afternoon, you can enjoy various indoor and outdoor activities and sports, and a lecture on wellbeing and personal resources in working life.

“Employees of all EduFutura institutions are welcome to participate in the event on their work time,” say Rector Keijo Hämäläinen (JYU), Rector Jussi Halttunen (JAMK) and Director Vesa Saarikoski (Gradia). The HUMAK staff has also been invited to the event.

Joy of physical exercise and wellbeing

The programme of the wellbeing day includes various indoor and outdoor activities and sports. You can freely move in the event or participate in group exercise according to your interests. You have time to participate in two of the following activities: BodyBalance, disc golf, gym, dance-based exercise Lavis, Finnish baseball, sauna yoga, Nordic walking, shindo, orienteering, orienteering guidance, floorball and functional training by Hidden Factor.

In addition, you can listen to a wellbeing lecture, have refreshing snacks and enjoy good company. The lecture on wellbeing and resources in working life is held (in Finnish) by doctor of psychology, Docent Johanna Rantanen from the University of Jyväskylä.

You are warmly welcome to enjoy the activities and exercise!


Instructions

1) Parking space in the vicinity of the Harju campus (Sepänkatu 3) is limited.  You can use the staff and student parking lots of the Harju and Viitaniemi campuses.  It takes about 15 minutes to walk from the Viitaniemi campus (Viitaniementie 1) to the Harju campus. We recommend to also use other parking spaces in the area or to arrive by walking.

2) Map of the area (copy the link to your browser, photograph the map to your phone or print it).

3) Info desk is located in building C1.

4) You can go directly to the locations of the first activities. If you need guidance, please visit the info desk. Activities start in accordance with the programme schedule.

5) Dressing rooms are mainly located on the second floor of building C1. Exceptions: for dance-based exercise Lavis the dressing room is in building A2 and for sauna yoga in building C1.

 


 

Programme

 

Activity
Content, (location and instructor)

12.30—13.30
1st exercise session

BodyBalance (lyceum hall, Susanna P.),
Disc golf, (outdoors, self-directed), gym (gym, Elina K.),
Dance-based exercise Lavis, (A1 festival hall, Riikka H.),
Nordic walking (outdoors, Anneli M-L),
Orienteering guidance, (Harju campus, Suunta Jyväskylä),
Finnish baseball (Viitaniemi sports track, Kirittäret),
Functional training (outdoors, Hidden Factor)

13.45—14.45
2nd exercise session

Gym exercise continues, (gym, Elina K.),
Sauna yoga: women at 13:45 and men/women at 14:15 (sauna, Susanna P.),
Shindo, (A1 festival hall, Heidi A.),
Orienteering, (Harju, Suunta Jyväskylä),
Floorball, (lyceum hall, Katja S.),
Finnish baseball continues, (Viitaniemi sports track, Kirittäret),
Functional training continues (outdoors, Hidden Factor)

Salad-snack available after 2nd exercise session (cafeteria Lounastuuli)

15.00
Lecture on wellbeing,  snacks

Lecture on wellbeing ”Hyvinvointi ja omat voimavarat (työ)elämässä”, doctor of psychology, Docent Johanna Rantanen, (cafeteria Lounastuuli

17.00–
Evening orienteering

Control points are ready for the staff already in daytime (Suunta Jyväskylä), those who want may also orinteer in the evening.
Note!

Sauna yoga takes place in warm sauna wearing comfortable 
clothes.

No swimming suits! :)
Registration here until 23 april 2018.

 


Further information
Anneli Mörä-Leino, University of Jyväskylä, anneli.mora-leino(at)jyu.fi
Katja Saari, Jyväskylä Educational Consortium Gradia, katja.saari(at)gradia.fi


The premiere of the joint production of the Music Campus, musical RENT will be on the same evening at 19 pm at the Siltasali (Pitkäkatu 19-21, Jyväskylä) Music Hall, welcome!