Kärkialat

Kärkialoilla merkittävää osaamista kotimaassa ja kansainvälisesti

EduFutura Jyväskylä -yhteistyön painopisteiksi on valittu kärkialat kotimaassa ja kansainvälisesti. Kotimaan kärkialoja ovat:

Kotimaan kärkialoilla EduFutura Jyväskylä lisää  opiskelumahdollisuuksia ja parantaa opintojen laatua kehittämällä pedagogiikkaa, karsimalla päällekkäistä koulutusta sekä toteuttamalla yhteisiä opintoja.  Myös siirtyminen eri koulutusasteiden välillä tehdään sujuvaksi.

Kansainvälisesti merkittävimpiä kärkialoja viedään myös Suomen ulkopuolelle. Näitä ovat: