Kesäopinnot / summer studies

Kesäopinnot avaavat opiskelijoille kolmannen lukukauden

(in English below)

Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia toteuttavat jatkossa yhteisen kolmannen lukukauden tarjonnan, EduFutura-kesäopinnot. Voit valita EduFuturan kesäopinnoista muun kuin oman oppilaitoksesi kursseja. Kesäopintoja on pilotoitu jo kesällä 2017.

Kesäopinnot mahdollistavat opintojen jakamisen joustavasti eri ajankohtiin. Tarjonnan painopisteenä ovat kv-opinnot, kielten opinnot, luonnontieteelliset perusopinnot sekä opinnäytetyöklinikat. Kesäopintojen tarjonta koostuu sekä lähiopetuksesta että yhteisistä verkko-opinnoista ja MOOCeista.

Kesäopintoihin on rajatusti paikkoja ja niille ilmoittaudutaan kunkin oppilaitoksen omilla sivuilla EduFutura-kesäopinnot linkin kautta. Poikkeuksena on Kuntoutuksen opinnot, joihin ilmoittaudutaan PedaNet- järjestelmän kautta ja Yritystehtaan opinnot. Kaikki kesäopinnot ovat maksuttomia. Ilmoittautumisaikaa kesäopintoihin on jatkettu, tarkista kunkin kurssin ilmoittautumisaika kurssin tiedoista.  Paikkoja opintoihin on rajoitetusti.

Tarkemmat ohjeet opintoihin ilmoittautumisesta ja niiden suorittamisesta löydät Näin suoritat kesäopintoja -sivulta.

Lisätietoja:
Jyväskylän ammattikorkeakoulu: kesaopinnot@jamk.fi 040 869 0723
Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto: Avoimen yliopiston opiskelijapalvelut, avoneuvo@avoin.jyu.fi, 040 576 7760
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia: Hakupalvelut, hakupalvelut@gradia.fi, 040 341 6193

EduFuturan kesäopintotarjonta:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

 

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

 

Kuntoutuksen opinnot 14.05.2018 – 20.06.2018

Kuntoutuksen verkko-opinnot tarjoavat uudenlaisen mahdollisuuden suorittaa kuntoutuksen opintoja oppilaitosten yhteisesti tuottamalla verkkoalustalla (PedaNet), johon on oppilaitosten yhteistyönä tuotettu opintokokonaisuus sisältäen eri opintotasoille soveltuvat osiot:
Perustaso (3 op)
Ammatillinen taso (5 op)
Syventävä taso (2 op)
Tieteellinen taso (2 op)
Opiskelija valitsee opintokokonaisuudesta itselleen sopivan opintojen tason ja voi halutessaan edetä opinnoissa seuraavalle tasolle sekä hyödyntää eri opintotasojen koulutusmateriaalia. Kuntoutuksen yhteisten opintojen teemoina ovat moniammatillisuus, asiakaslähtöisyys, kuntoutusprosessit ja kuntoutusjärjestelmä.Opinnoissa perehdytään mm. kuntoutuksen palvelujärjestelmiin, kuntoutusprosessiin ja sen suunnitteluun, toimintakyvyn arviointiin, ICF –viitekehykseen ja-luokitukseen sekä kuntoutuksen monitieteiseen tutkimukseen.
Ilmoittaudu kuntoutuksen opintoihin 30.4.2018 mennessä oheisen linkin kautta.
Lisätiedot:
Gradia: Henna Pernu, opettaja, henna.pernu(a)gradia.fi
JAMK: Teppo Karapalo, lehtori, teppo.karapalo(a)jamk.fi
JYU: Tuulikki Sjögren ,yliopistonlehtori, tuulikki.sjogren(a)jyu.fi

29.5.-30.6.2018 Unelmat+Inspiraatio! –leirimuotoinen kurssi

Yritystehtaan järjestämä kurssi sopii erityisesti niille, jotka pohtivat omaa uraansa ja työllistymistään yleisesti sekä niille, jotka ovat valmistumassa ilman selkeää kuvaa tulevasta työstään ja työpaikastaan. Kurssi auttaa jäsentämään omaa osaamista, omia unelmia ja kiinnostuksenkohteita sekä itselle sopivia työllistymismahdollisuuksia. Kurssin tunnelmaa pääset fiilistelemään videon välityksellä.
Ilmoittautuminen kurssille oman oppilaitoksen kautta 18.5. mennessä:

GRADIA
JAMK
JYU

Lisätiedot:
Gradia: Jaana Eirtovaara, jaana.eirtovaara(a)gradia.fi
JAMK: Suvi Salminen, suvi.salminen(a)jamk.fi
JYU: Reija Häkkinen, reija.a.hakkinen(a)jyu.fi
Huomaathan, että EduFutura-kesäopintojen lisäksi
JAMK ja JYU tarjoavat  omille opiskelijoilleen muita 
kesäopintoja, (linkki alla). Ilmoittaudu oppilaitoksesi omiin
kesäopintoihin kotioppilaitoksesi järjestelmän kautta.

Kesäopinnot oppilaitosten omille tutkinto-opiskelijoille

Jyväskylän yliopiston kesäopinnot
Jyväskylän ammattikorkeakoulun kesäopinnot

 


EduFutura creates opportunities for summer studies

From summer 2018, degree students of the University of Jyväskylä, JAMK University of Applied Sciences and the Jyväskylä Educational Consortium Gradia have the opportunity to take summer studies offered jointly by the three institutions. A pilot of the summer term studies took place in 2017.

The summer term enables flexible timing of studies. The course offering focuses on international studies, language studies, basic science studies and thesis classes. The studies consist of contact teaching, common online courses and MOOCs.

The student intake for the courses is limited, and students can sign up via the EduFutura summer studies link on each institution’s website.

EduFutura’s summer studies

JAMK University of Applied Sciences University of Jyväskylä / Open University Gradia/ Open adult education

Further information:
JAMK: kesaopinnot@jamk.fi 040 869 0723
JYU/Open University of JYU: avoneuvo@avoin.jyu.fi, 040 576 7760
Gradia:  hakupalvelut@gradia.fi, 040 341 6193