Malja suomalaiselle koulutukselle!

 

EduFutura Jyväskylän MatchMaking-tilaisuus kokosi itsenäisyyspäivän aattona 5.12.2017 yhteen osallistujia kaikista yhteistyöorganisaatioista.  Alkumaljat kohotettiin paitsi satavuotiaalle Suomelle myös suomalaiselle koulutukselle ja EduFutura-yhteistyölle.

Hannu Ikonen (vas.) toivotti osallistujat tervetulleeksi iltaan.

Ravintola Fuugaan musiikkikampukselle oli katettu pöytä koulutusyhteistyön tulla, kohdata ja keskustella. Tilaisuuden aluksi Hannu Ikonen EduFuturan suunnittelutiimistä toivotti osallistujat tervetulleeksi iltaan ja kertoi nuorten uudesta itsenäisyysjulistuksesta. Siinä otetaan kantaa muun muassa koulutukseen,  tasa-arvoon, ekologisuuteen ja hyvinvointiin.  EduFutura-yhteistyötä tehdään aivan samojen teemojen parissa  Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin eteen.


Yhteistyöterveisiä

Syömisen ja vapaamuotoisen keskustelun lomassa päivitettiin EduFuturan kuulumisia. Merkittäviä askeleita yhteistyön kehittämisessä ovat olleet muun muassa professori Jouni Välijärven palkkaaminen yhteiseksi asiantuntijaksi kehittämään koulutusta, uuden yritystehtaan yhtiön perustaminen yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa sekä Suomalaisen musiikkikampuksen uudisrakennuksen ja kansainvälisen kasvatus- ja opetusalan seminaarin EduFutura Forumin suunnittelutyön käynnistäminen. EduFutura on näkynyt oppilaitosten toiminnassa ja erilaisissa tapahtumissa monipuolisesti pitkin vuotta.

Syksyn OPS-seminaarissa aloitettua mittavaa opetussuunnitelmien yhteensovittamistyötä jatketaan keväällä. Viime kesän pilotoinnin perusteella opiskelijoille pystytään tarjoamaan entistä monipuolisemmat kesäopinnot kesällä 2018. Myös opiskelijoiden ohjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota yhteisen toimintastrategian mukaisesti.


Viestinviejinä

Kuluvana vuonna merkittävää kehitystä on tapahtunut myös viestinnän puolella. Opiskelijoiden viestintätiimit ovat vieneet EduFutura-terveisiä sekä kesällä kesäkiertueen välityksellä että syksyn aikana kampusten sisällä oppilaitosten omissa ja yhteisissä tapahtumissa.

Kesäkiertueen  opiskelijatiimin keräämistä haastatteluista syntynyt, koulutuksen tulevaisuutta ja oppimisen uudistamista käsittelevä kirja julkaistaan tammikuussa. Erilaisia koulukokemuksia,  oppimistarinoita ja kehitysideoita kokoavan kirjan kohderyhmää ovat opettajat, opettajiksi opiskelevat, koulutuksen parissa työskentelevät ja kaikki oppimisesta ja koulutuksesta kiinnostuneet. Kirjan kautta voidaan osallistua vahvasti yhteiskunnalliseen keskusteluun koulutuksen nykytilasta ja siitä, mihin suuntaan sitä tulisi kehittää.

Toinen opiskelijoiden viestintätiimi on puolestaan kiertänyt omilla kampuksillamme kertoen siitä, mitä yhteistyö tällä hetkellä mahdollistaa opiskelijoille. Tiimi on jakanut tietoa yhteisistä kursseista ja luonut yhteishenkeä eri oppilaitoksissa opiskelevien opiskelijoiden välille.

Kuluvana vuonna on otettu isoja askeleita viestinnän kehittämisessä ylipäätään. Toukokuussa palkattu viestintäharjoittelija on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa EduFuturan sisäistä ja ulkoista viestintää, tuottanut materiaaleja ja toiminut yhteyshenkilönä eri tahojen välillä.  Muun muassa kotisivujen perustaminen ja aktiivinen näkyminen ja osallistuminen keskusteluun sosiaalisessa mediassa on tuonut yhteistyön näkyväksi. Viestintää kehitetään edelleen muun muassa oppilaitoksissa tehdyn kyselyn tulokset huomioiden.


Työmaa opiskelijoiden parhaaksi

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO:n puheenjohtaja, opiskelija Jarna Väisänen muistutti, että opiskelijat odottavat yhteistyöltä paljon. Vaikka kehitystä on tapahtunutkin,  työmaata riittää opintojen yhteensovittamisessa. Väisänen kertoi odottavansa innolla, että pystyy täydentämään osaamistaan laajemmin yliopiston kursseilla oman oppilaitoksensa ammattikorkeakoulun tarjonnan lisäksi.


Jarna Väisänen kuvassa vasemmalla

MatchMaking-tapaaminen huipentui Suomalaisen musiikkikampuksen opiskelijoiden upeaan suomalaisen musiikin konserttiin, jossa kuultiin muun muassa Saariahon, Madetojan, Sibeliuksen ja monen muun kotimaisen säveltäjän teokset eri instrumentein soitettuina tai laulettuina. Konsertissa kuultiin myös  jousiorkesteri- ja kuoromusiikkia.