Yhteinen ymmärrys ja jaettu tahtotila luovat yhteistyön perustan

EduFutura Jyväskylän työpajapäiviä vietettiin tammikuussa Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampuksella. Tapahtumassa todettiin, että yhteinen ymmärrys ja jaettu tahtotila mahdollistavat tavoitteellisen toiminnan, johon voidaan sitoutua organisaatioiden kaikilla tasoilla.

Kaksipäiväisen tapahtuman aluksi järjestettiin ”Joustavat opintopolut toiselta asteelta korkea-asteelle” -työpaja, jossa pohdittiin professori Jouni Välijärven ja Outi Ruusuvirta-Uuksulaisen esityksen pohjalta sujuvien opinpolkujen kehittämistä. Iltapäivällä kuultiin Välijärven puheenvuoro koulutusrakenteen muutoksesta ja oppilaitosten johdon ja opiskelijan ajatuksia yhteistyön tulevaisuudesta. Iltapäivän työpajatyöskentelyä varten jakaannuttiin alakohtaisiin työryhmiin.

Oppilaitosten opettajat, tutkijat ja muu henkilöstö, yhteistyössä oppilaitosten ja yksiköiden johdon ja opiskelijoiden kanssa, tunnistivat ja määrittelivät työpajoissa yhteistyön tavoitteita ja toimintamalleja sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaikkien työryhmien tavoitteissa keskeistä oli yhteisen opintotarjottimen ja joustavien opintopolkujen kehittäminen.

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtaja, professori Antti Honkanen,avasi toisen työskentelypäivän puheenvuorollaan Lapin oppilaitosyhteistyöstä matkailualalla. Honkanen toi rohkeasti esiin sekä onnistumisia että epäonnistumisia, joita oppilaitosyhteistyön aikana on koettu. Puheenvuoroa seuranneessa keskustelussa todettiin, että kokemuksia jakamalla opimme toinen toisiltamme.

Työpajapäivät jatkuivat EduFuturan johtoryhmän kokouksella ja tapaamisella kaupungin johdon kanssa. Johtoryhmä käsitteli edellisen päivän työpajoista nousseet ehdotukset ja antoi työryhmille palautteen jatkotoimista. Kaupungin tapaamisessa käsiteltiin puolestaan EduFutura-päiväkotia, liikuntapääkaupungin kehittämistä sekä viestintää ja brändin rakentamista. Tilaisuus huipentui Sami Kalajan liikunnan työelämäprofessuurin sopimuksen allekirjoittamiseen. Yhteistyökumppaneina sopimuksessa ovat EduFutura-oppilaitosten lisäksi Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän urheiluakatemia.