Jatkuvasti muuttuva työelämä vaatii niin työnhakijoilta kuin työssä olevilta sopeutumista ja omien taitojen päivittämistä. Uraohjaajat taas tarvitsevat kykyä ennakoida tulevaisuuden töitä ja trendejä auttaessaan monimuotoisten urapolkujen rakentamisessa ja tukiessaan jatkuvaa, elinikäistä oppimista työelämässä.

Jyväskylässä EduFutura-yhteistyönä toteuttava Uraohjauksen erikoistumiskoulutus alkaa tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufvan puheenvuorolla. Uraohjauksella vastataan nykyajan työelämän haasteisiin tukemalla siirtymiä peruskoulusta jatko-opintojen kautta työelämään sekä vahvistetaan kansalaisten taitoja ylläpitää osaamistaan ja työllistyvyyttään. Koulutus ja mielekäs työ ovatkin keskeisiä tekijöitä niin syrjäytymisen ehkäisemisessä kuin yksilön hyvinvoinnin rakentamisessa.

– Uraohjausta ei voi antaa kuka tahansa. Sen tulee olla laadukasta ollakseen olennainen yhteiskunnan voimavara. Laadukkaan uraohjauksen saatavuus ja takaaminen ovatkin eräitä syitä tämä erikoistumiskoulutuksen takana, kertoo kouluttaja Johanna Rantanen Jyväskylän yliopistosta.

Uusi uraohjauksen erikoistumiskoulutus käynnistyy keskiviikkona 30.1. Jyväskylän yliopiston sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoimana. Mukana toteutuksessa ovat maamme kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut (Haaga-Helia, HAMK, JAMK, OAMK, TAMK). Koulutuksen 50 aloituspaikkaa täyttyivät hetkessä, ja hakijoita oli lopulta kaksinkertainen määrä paikkoihin nähden.

– Uraohjauksen erikoistumiskoulutus on siis hyvin tärkeä keino vahvistaa tarvittavaa osaamista tällä kentällä, jossa on paljon toimijoita. Ilman vahvan ammattitaidon omaavia uraohjaajia ei saavuteta yhteiskunnan uraohjaukselle asetettavia kovia tavoitteita. Nyt on siis aika toimia uraohjauksen kehittämiseksi, jatkaa opettajankoulutuksen päällikkö Jari Kalavainen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

­– Kaikenikäisten kansalaisten mahdollisuudet saada eettisesti kestävää ja laadukasta uraohjausta, elämäntilanteesta huolimatta, on nostettu esiin useissa kansallisissa ja EU:n yhteisissä linjauksissa, toteaa kouluttaja Sauli Puukari Jyväskylän yliopistosta.

Uraohjauksen opinnot keräävät niin uudet opiskelijat kuin asiantuntijat koulutuksen viralliseen aloitukseen keskiviikkona 30.1. Jyväskylän ammattikorkeakoulun Rajakadun kampukselle. Paikalle on tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufvan lisäksi saapumassa Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n puheenjohtaja Päivi Saatsi.

Niin koulutuksen toteuttajakaarti kuin Mikko Dufva ja Päivi Saatsi ovat tavattavissa ja haastateltavissa klo 11.30-12.00 Rajakadun kampuksella:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Pääkampus, Rajakatu 35, Jyväskylä Tila: F305 (F-siipi, 3. kerros)

Median edustajat ovat tervetulleita jäämään klo 12-14 myös koulutuksen aloitukseen ja Dufvan luennolle: Työn tulevaisuus ja megatrendit.

Lisätietoja tapahtumasta ja mediakyselyt:

Sauli Puukari, Jyväskylän yliopisto, puh. 040 805 3364, s-posti: sauli.puukari@jyu.fi
Jari Kalavainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, puh. 040 661 7884, s-posti: jari.kalavainen@jamk.fi