Millaista ristiinopiskelua voimme järjestää EduFutura-oppilaitoksissa? Mitä opiskelija haluaa? Mitä työelämä tarvitsee? Kuinka kuntoutuksen yhteisiä opintoja on kehitetty? Esimerkiksi näitä mietittiin EduFutura OPS-seminaarissa Ruusupuistossa.

Yliopistolta Päivi Patja ja Muru Linjala ja Gradialta Niina Helin pohtivat yritysopintojen ristiinopiskelua.

Temaattiset moduulit (väh. 15 op) ovat osa 2019 OPS-työtä, ja moduuleita kannustetaan tekemään myös EduFutura-oppilaitosten yhteistyönä. Kehittämisen taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön visio 2030, ja siitä muodostuva 5 kohdan tiekartta.

”Opetussuunnitelmia kehitetään yhdessä, eikä EduFutura-oppilaitoksiin tehdä päällekkäisiä opintoja. Intoa on ja nyt asiat istutetaan systemaattisesti oppilaitosten rakenteisiin. Tarvitsemme yhteisen sanakirjan, jotta ymmärrämme samalla tavalla esimerkiksi ristiinopiskelu-termin”, pohjusti EduFuturan koulutussuunnittelija Outi Ruusuvirta-Uuksulainen.

Seminaari koostui yhteisestä osiosta, jossa käsiteltiin temaattisia moduuleita ja opiskelijoiden hyvinvointia OHO-hankkeen (opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa) innoittamana. Tämän jälkeen jatkettiin ryhmätyöskentelyllä.

Kuntoutus on uranuurtaja

Kuntoutus on EduFutura yhteisten opintojen uranuurtaja. Yliopistonlehtori Tuulikki Sjögren kertoi mielenkiintoisen tarinan siitä, kuinka yhteisten kesäopintojen kautta on edetty valtakunnan tason kehittäjäksi (monialainen ja asiakaslähtöinen kuntoutuksen palvelukokonaisuus 30 op).

Kaikki on suunniteltu yhdessä, mutta kukin oppilaitos vastaa itse järjestämisestä. Kun opiskelijalle on 4-tasoinen polku, hän voi edetä portaita ylös tai alas sen mukaan mitä koulutusta kokee tarvitsevansa.

”Saimme EduFutura-johtoryhmältä Nopeat startit -rahoituksen, jolla oli ratkaiseva merkitys onnistumisen kannalta. Tarvitsemme aikaa ja resursseja, mutta myös intoa ja muutoksen halua sekä toisen osaamisen arvostamista ja hyödyntämistä”, Tuulikki kiteytti.

OPS-seminaarit ovat myös erinomainen verkottumispaikka. Kun tapaa oikean ihmisen vaikka kahvijonossa, niin saa yhteistyön käyntiin.

EduFutura OPS-seminaarit jatkuvat keskiviikkona 29.5.2019. Iltapäivä klo 12-14 yhteistä työskentelyä EduFutura-toimijoiden kanssa (OPS-perusteet, Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä arviointi, Ristiinopiskelu ja temaattiset moduulit EduFuturassa, Future Factory –ratkaisut ja Yritystehdas-yhteistyö).

Kuntoutus on EduFutura yhteisten opintojen uranuurtaja.