EduFutura on yhdistävä tekijä opintosuunnitelmien suunnittelussa. Temaattiset moduulit (väh. 15 op) ovat osa 2019 OPS-työtä ja moduuleita kannustetaan tekemään myös EduFutura-oppilaitosten yhteistyönä. Keväällä järjestettiin kaksi OPS-seminaaria. Seminaarien esitykset on koottu näille sivuille.

Hyvinvointia ja temaattisia moduuleita – OPS-seminaari Ruusupuistossa 22.5.2019

Temaattiset moduulit Jyväskylän yliopistossa ja jatkuva oppiminen & EduFutura-yhteistyö
Mari Ikonen & Terhi Skaniakos JYU, Tytti Pintilä & Anne Hakala, JAMK, Seija Kivelä, Gradia

Temaattiset moduulit Jyväskylän ammattikorkeakoulussa & EduFutura-yhteistyössä
Tytti Pintilä & Anne Hakala JAMK

OPS-työ; EduFutura
Outi Ruusuvirta-Uuksulainen, EduFutura

EduFutura-yhteistyötä kuntoutuksessa
Tuulikki Sjögren, JYU

AMK-tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmien uudistaminen – OPS-seminaari Jyväskylän ammattikorkeakoulussa 29.5.2019

OPS-uudistus Jyväskylän ammattikorkeakoulu & EduFutura-yhteistyö
Leena Liimatainen, Hannu Ikonen, Anne Luukkonen, JAMK

Kevään viimeisessä EduFutura OPS-seminaarissa keskusteltiin erityisesti AMK-tutkinto-ohjelmista ja niiden kytköksestä EduFutura-yhteistyöhön.