Jyväskylän yliopiston tutkijatohtorin Tuomas Möttösen toimittama Yrittäjät Suomessa – elinkeinovapaudesta yrittäjyysyhteiskuntaan on uusi yrittäjyyskasvatuksen oppi- ja tietokirja. Teoksessa kuvataan suomalaisten yrittäjien ja yrittäjyyden historiaa 1800-luvun puolivälistä nykyaikaan. Kirja julkistetaan Yrittäjän päivän pääjuhlassa 5.9.2019 Tampereella.

Yrittäjät Suomessa -kirja on ajankohtainen teos kaikille yrittäjyyskasvattajille. Kirjaa voidaan hyödyntää yrittäjyyskoulutuksessa ja eri oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksessa. Se sopii lukemistoksi kaikille talouden kehityksestä ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Kirjassa on myös kuvauksia eri aikojen ja alojen tunnetuista suomalaisista yrittäjästä.

”Jotta yritystoimintaa pystytään edistämään, on syytä tuntea ja ymmärtää yrittäjyyden muutosvaiheet. Kirja kuuluu yrittäjyyskasvatuksen alaan, josta on olemassa vain vähän oppimateriaalia”, sanoo jyväskyläläinen tutkijatohtori Tuomas Möttönen.

Kirjassa selvitetään yrittäjyyden ja yhteiskunnan välistä suhdetta sekä yrittäjyyden yhteiskunnallista merkittävyyttä. Teoksessa kuvataan myös yrittäjyyden opettamisen ajankohtaisia ilmiöitä, kuten yrittäjyyskasvatuksellista oppilaitosyhteistyötä.

FTTuomas Möttönen on Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori ja kirjoittanut osan teoksen artikkeleista. Muut kirjoittajat ovat YTM, yrittäjyysasiantuntija Niina Helin (Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia), KTM, lehtori Riku Ojanperä (Jyväskylän ammattikorkeakoulu), KTT, yliopistonopettaja Päivi Patja (Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) ja KTT, yliopettaja Minna Tunkkari-Eskelinen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu).

Yrittäjät Suomessa ilmestyy Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) julkaisusarjassa. Kirjan tukijana ja valmistumisen edistäjänä on toiminut EduFutura Jyväskylä, joka on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston muodostama oppimisen, tutkimisen ja kehittämisen yhteisö.

Lisätiedot

Tuomas Möttönen, FT, tutkijatohtori (Jyväskylän yliopisto), tuomas.s.mottonen@jyu.fi

Minna Tunkkari-Eskelinen, KTT, yliopettaja (JAMK), minna.tunkkari-eskelinen@jamk.fi

Kirjan esittely sähköisesti: https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/yrittajat-suomessa—jamkjulk268/

Julkaistutiedot:

Tuomas Möttönen (toim.)
Yrittäjät Suomessa – elinkeinovapaudesta yrittäjyysyhteiskuntaan
Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 268.

Yrittäjät Suomessa -kirja on saanut tukea EduFutura Jyväskylältä: EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston muodostama oppimisen, tutkimisen ja kehittämisen yhteisö. Kehitämme yhdessä tulevaisuuden oppimisratkaisuja ja luomme opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin.