Opettajasta valmentajaksi – valmennusohjelma tarjoaa EduFutura-oppilaitosten henkilöstölle mahdollisuuden kehittää omaa valmennusosaamistaan kokemuksellisen työssä oppimisen kautta. Ilmoittaudu mukaan ainutlaatuisen kokonaisuuteen!

Yrittäjyyden, innovaatiotoiminnan ja työelämäosaamisen vahvistaminen kuuluvat EduFutura-yhteistyön tavoitteisiin. Yhteisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää henkilöstöltä uudenlaista osaamista; valmentavan työotteen ja työelämäläheisen pedagogiikan vahvistamista. Innostus ja osaaminen tarttuu myös opiskelijoihin!

JAMKin InnoFlash-innovaatioviikko on jo pitkään tarjonnut opiskelijoille mahdollisuuden innovaatio-osaamisen kokemukselliseen kehittämiseen ja aitoon yhteistyöhön työelämän kanssa. Nyt InnoFlash valjastetaan myös EduFutura-oppilaitosten henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Valmennusohjelman tavoitteena on vahvistaa osallistujan valmennusosaamista ja sen integroimista omaan opetukseen. Samalla käynnistetään valmentajaverkostojen rakentaminen ja luodaan yhteisiä toimintamalleja yrittäjyys-, innovaatio- ja työelämäosaamisen kehittämiseksi. Koulutus toteutetaan intensiivivalmennuksena maaliskuussa 2020.

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet: Opettajasta valmentajaksi -valmennusohjelma ja ilmoittautuminen