Koulutus kiinnostaa suomalaisia. Oppiminen, osaaminen ja sen jatkuva kehittäminen ovat asioita, joihin he ovat valmiita satsaamaan verovaroja ja omaa aikaansa. Koulutuksen laadun ja tasa-arvoisen tarjonnan turvaaminen takaa Suomen menestymisen myös tulevaisuudessa.

Jouni Välijärvi toimii koulutusyhteistyö EduFutura Jyväskylän professorina. Hän oli mukana kirjoittamassa kirjaa Maailma muuttuu – muuttuuko koulukin?

EduFutura Jyväskylän neljä opiskelijanuorta kiersi kesällä 2017 erilaisia tapahtumia ympäri Suomen keräten eri ikäisten ja erilaisista elämänpiireistä tulevien ihmisten kokemuksia koulusta ja sen kehittämisestä. Kesäkiertueella syntyi lähes 100 tarinaa koulusta, oppimisesta ja opiskelusta sekä niiden kietoutumisesta haastateltujen omiin elämänpolkuihin.

Tarinoissa ihmiset tilittävät avoimesti ja syvällisesti paikoin kipeitäkin kokemuksiaan erilaisista oppimisen ympäristöistä, opettajista ja kavereista. Nuorille kerrotut tarinat ovat rehellisyydessään ja henkilökohtaisuudessaan hyvin puhuttelevia.

Ihmisten tarinoita leimaa syvä luottamus ja arvostus opettajien ja muun henkilöstön ammattitaitoon. Paikoilleen ei kuitenkaan pidä jäädä. Monia asioita kouluissa voitaisiin tehdä nykyistä ajanmukaisemmin sekä oppijoiden erilaisuuden että yksilöllisyyden paremmin huomioiden. Esimerkiksi teknologiaa on tärkeä oppia ja hyödyntää, mutta tärkein ja pysyvin vaikutus syntyy ihmisten välisistä kohtaamisista. Tätä tosiasiaa digitalisaatio ei muuksi muuta.

Opettajan rooli kasvattajana korostuu lukuisissa tarinoissa. Muisto opettajan kommentoinneista tai hänen antamastaan palautteesta oppimistehtävän tuloksista on säilynyt monen mielessä kirkkaana vuosikymmeniä.

Olennaista on kyky tehdä asioita yhdessä ja oppia toisilta

Tämä aika korostaa maailman muutosta ja ennustamattomuutta. Työn sisältö uudistuu muutamassa vuodessa ja ammatteja katoaa kiihtyvään tahtiin. Tämä ahdistaa ja pelottaa monia nuoria. Työelämän näkökulmat kuitenkin avaavat paljon lohdullisempia tarinoita koulutuksen ja työn suhteesta. Koulutuksen ei enää odoteta tuottavan ”valmiita” työntekijöitä. Tärkeämpää on halu ja kyky jatkuvasti kehittyä ja pyrkiä parhaimpaansa niin työssä kuin opiskelussakin.

Tärkeintä ei ole mitä opiskelee, vaan että opiskelee kunnolla. Tutkinto on edelleen tärkeä osoittamaan valmiutta saada asioita suunniteltua päätökseen. Arki kuitenkin osoittaa, että samoihin töihin voi edetä monia erilaisia koulutuksen polkuja, ja sama koulutus johtaa hyvinkin erilaisiin ammatteihin. Olennaista on erilaisten osaajien kyky tehdä asioita yhdessä ja oppia toisilta. Laadukas oppimisen perusta mahdollistaa näin työssä uudistumisen ja viime kädessä täysin uusien ammattien luomisen työelämän muutoksessa.

Jouni Välijärvi

 

EduFutura Jyväskylä järjestää yhdessä Sivistystyönantajien ja Skills Finland ry:n kanssa keskustelutilaisuuden Elämänpituinen opinpolku – pitkä piina vai osaamisen iloa? Porin SuomiAreenalla 17.7. klo 11.30-12.30 kaupungintalon pihassa. Tilaisuus pohjautuu Maailma muuttuu – muuttuuko koulukin? -kirjan teemoihin.

Jouni Välijärvi ja opiskelijat kertovat puolestaan Opiskelijatarinoita! Torivartissa 17.7. klo 10.20-10-40 MTV-lavalla.

Tervetuloa kuuntelemaan tilaisuuksiamme!