Enemmän mahdollisuuksia yhdessä!

EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteistyötä. Ammattikoulutuksen ja lukioiden osallisuus EduFutura-yhteistyössä yhdessä korkeakoulujen kanssa on avannut uuden ja ainutlaatuisen toimintamallin, joka mahdollistaa entistä joustavammat opinpolut ja oppimisen raikkaan uudistamisen.

Yhteisiä tiloja ja asiantuntijoita

EduFutura Jyväskylä haluaa hyödyntää  asiantuntijoita yli oppilaitosrajojen.  Organisaatioiden välillä joustavasti liikkuvien asiantuntijoiden lisäksi juuri yhteisillä opinnoilla tähdätään asiantuntemuksen laajempaan hyödyntämiseen.

Yhteistyötä on viety pitkälle myös tilaratkaisuissa, erityisesti Suomalaisen musiikkikampuksen ja yrittäjyyden oppimisympäristön suunnittelussa.

EduFuturaa kehitetään valittujen kärkialojen kautta. 

Sharing knowledge

The centre of excellence EduFutura Jyväskylä forms a unique partnership in learning, research, development, experimentation and application related to the leading-edge fields in the area.

The Members of EduFutura are
Jyväskylä Educational Consortium Gradia
JAMK University of Applied Sciences
University of Jyväskylä

The uniqueness of EduFutura Jyväskylä lays in the strategic and hands-on cooperation between the secondary and tertiary education, both vocational and general upper secondary education and in professional and academic higher education.

The EduFutura Jyväskylä cooperation focuses on a number of domestic and international areas of strength.

Opiskelija on toiminnan keskiössä, lue lisää!

EduFutura Jyväskylän tavoite on tuottaa oppilaitosyhteistyön kautta opiskelijoille lisäarvoa. Yhteistyöllä parannetaan konkreettisesti opetuksen laatua ja mahdollistetaan opiskelijoille sujuvat, omannäköiset opintopolut.

Yhteistyön tavoitteena on parantaa opetuksen laatua ja tarjota opiskelijoille monipuoliset ja joustavat mahdollisuudet luoda omannäköisiä opintopolkuja.