Kärkialoilla merkittävää osaamista kotimaassa ja kansainvälisesti

EduFutura Jyväskylä -yhteistyön painopisteiksi on valittu kärkialat kotimaassa ja kansainvälisesti. Kotimaan kärkialoja ovat:

Kotimaan kärkialoilla EduFutura Jyväskylä lisää  opiskelumahdollisuuksia ja parantaa opintojen laatua kehittämällä pedagogiikkaa, karsimalla päällekkäistä koulutusta sekä toteuttamalla yhteisiä opintoja.  Myös siirtyminen eri koulutusasteiden välillä tehdään sujuvaksi.

Kansainvälisesti merkittävimpiä kärkialoja viedään myös Suomen ulkopuolelle. Näitä ovat:


Significant expertise in international and domestic areas of strength

The EduFutura Jyväskylä cooperation focuses on a number of domestic and international areas of strength. The domestic ones include:

  • The Finnish Music Campus
  • Promotion of entrepreneurship
  • Applied cyber security
  • Bioeconomy

In the domestic areas of strength, EduFutura Jyväskylä increases study possibilities and enhances the quality of education by developing pedagogy, reducing overlapping education and creating joint studies. Transitions across educational levels are made smooth and fluent.

Internationally significant areas of strength being exported include: