Tulevaisuuden ala biotalous tarvitsee asiantuntijoita

Biotalous käyttää kestävästi uusiutuvia luonnonvaroja biopohjaisten tuotteiden, ravinnon, energian, ja palvelujen tuottamiseen.  Se yhdistää puunjalostusta, kemiaa, energiaa, rakentamista, teknologiaa sekä ravinto- ja hyvinvointiratkaisuja.

Biotaloudelle ominaista on ympäristöä säästävän puhtaan teknologian ja uusiutuvien biopohjaisten luonnonvarojen ja luonnon aineettomien palveluiden kestävä käyttö ja materiaalien tehokas kierrätys.

Suomessa halutaan luoda kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin ja synnyttää sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille uutta liiketoimintaa, joka tuo hyvinvointia koko Suomelle.

Runsaiden uusiutuvien luonnonvarojensa, korkeatasoisen osaamisensa ja teollisten vahvuuksiensa ansiosta Suomella on erinomaiset edellytykset olla biotalouden edelläkävijä maailmassa. Niiden avulla voimme tarjota ratkaisuja väestön kasvun, luonnonvarojen ehtymisen, luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin globaaleihin haasteisiin.

Erityisesti metsäsektorin merkitys Suomessa on ollut, ja tulee myös jatkossa olemaan suuri, sillä yli puolet Suomen nykyisestä biotaloudesta perustuu metsiin. Biotaloudessa perinteiset toimialojen väliset raja-aidat hälventyvät, jolloin syntyy uudenlaista toimialarajat ylittävää yhteistyötä.

Haluatko olla turvaamassa kotimaisen ruuan, puhtaan veden ja luontoa säästävän energian käyttöä? Haluatko opiskella maaseudun osaavaksi asiantuntijaksi?

Biotalouden alalla tarvitaan asiantuntijoita monenlaisiin tehtäviin. Tutustu koulutusmahdollisuuksiin:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu:
Luonnonvara-alan agrologi AMK- ja YAMK-tutkinnot sekä lyhyemmät koulutukset

Jyväskylän yliopisto:
Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Biotalouskampus

Biotalouskampus on biotalousalan osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen paikka, jossa alan yrittäjät, investoijat, tutkijat, kehittäjät ja opiskelijat kohtaavat.

Biotalouskampus sijaitsee Saarijärven Tarvaalassa, Keski-Suomessa. Tarvaalassa on järjestetty biotalouden koulutusta kohta jo 150 vuoden ajan. Biotalouskampus on pitkän historiansa aikana ollut aina kehityksen kärjessä: tällä hetkellä sen painopisteenä on erityisesti alan yrittäjyys, käytännönläheinen tutkimustyö ja uusien ammattilaisten kouluttaminen.

Biotalouskampuksella toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin lisäksi SSYP Kehitys Oy ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston luonnonvara- ja ympäristöala.