Keski-Suomessa oppiminen on kaiken keskellä

Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa osaamisen jatkuva kehittyminen on avainasemassa. Tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän intohimoisia ja näkemyksellisiä tekijöitä. Uuden oppiminen vie ihmistä eteenpäin, siksi oppijalähtöinen ja tavoitteellinen koulutus innostaa ja motivoi.

Oppimisen uudistamisen yhteydessä puhutaan paljon muun muassa digitalisaatiosta, vuorovaikutuksesta, yrittäjyydestä ja oppimateriaalin uudistamisesta. Mikään yksittäinen tekijä ei ole ratkaisu tulevaisuuden haasteisiin, mutta yhteistyöllä saadaan paljon näkyviä tuloksia aikaan. EduFutura Jyväskylä on pedagogiikan kehittäjä ja suunnannäyttäjä.

Oppimisen uudistamisessa tähdätään

→ Toimijoiden kohtaamiseen, yhdessä tekemiseen ja toisilta oppimiseen.

→ Taitavaan ohjaukseen,  jossa matalat organisaatiorajat mahdollistavat opiskelijoiden sujuvan ja henkilökohtaistetun etenemisen.

→ Yhteistyöhön elinkeinoelämän ja yritysten kanssa. Yhteistyökumppanit tarjoavat autenttisia oppimisympäristöjä, työ opinnollistuu ja oppilaitosten oppimisinfra uudistuu.

→ Arvioinnin uudistamiseen. Arvioinnin tulee olla opettamista uudentavaa, erilaista osaamista tunnistavaa ja opiskelua motivoivaa.