Yrittäjyysosaamisesta kilpailuvaltti työmarkkinoille

Yrittäjyys ja liiketalous on yksi EduFutura Jyväskylän kärkialoista. Sen taustalla vaikuttaa osallistuvien oppilaitosten yhteinen yrittäjyysstrategia. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen työnteko ovat Keski-Suomen tulevaisuuden menestymisen avaintekijät.

Yrittäjyyden edistämisen tavoitteena on:

  • luoda yhteistyöoppilaitosten yhteinen yrittäjyysosaamisen kehittämisen konsepti.
  • innostaa opiskelijoita pohtimaan yrittäjyyttä yhtenä työllistymisvaihtoehtona
  • kehittää opiskelijoiden yrittäjyysosaamista
  • tarjota opiskelijoille paikkoja testata yrittäjämäistä toimintaa ja omaa mahdollista liikeideaa käytännössä, osana opintoja

Yrittäjyyden yhteistyössä on keskitytty erityisesti konkreettisiin toimenpiteisiin eli uudenlaisten, yhteisten kurssien, valmennusten ja yrittäjyystapahtumien luomiseen sekä uudenlaisten yhteisten yrittäjyystilojen kehittämiseen.

Kun yrittäjyydestä tehdään vaihtoehto mahdolliselle valmistumisen jälkeiselle työttömyydelle, huomioidaan myös yhteiskunnallinen tarve pidentää työuria niiden alkupäästä.

Opiskelijoille on tarjottu myös mahdollisuus perustaa opiskelijayritys (NY) yhdeksi lukuvuodeksi monialaisissa tiimeissä ja tutustua osuuskunta-yrittäjyyteen.

Tutustu yrittäjyysopintoihin oppilaitoksissamme:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän ammattikorkeakoulu