KAJO-hanke koulutusjohtamisen kehittämisen työkaluna 

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa vuosina 2018-2021 opettajankoulutuksen kehittämisen kärkihanketta nimeltään KAJO – Kasvatus- ja koulutusalan opetushenkilöstön vahvistuva johtajuusosaaminen. Hanke toteutetaan EduFutura-hankkeena, ja hankkeen päätoimijoina ovat Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutti ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu. 

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään koulutusjohtamista ja siinä vaadittavaa osaamista. Kokeiluilla ja pilottivalmennuksilla testataan olemassa olevia koulutuksia ja luodaan uusia koulutusjohtamisen kehittämisen keinoja. Tavoitteena on kehittää yhdessä monimuotoinen valtakunnallisesti eheä kokonaisratkaisu koulutusjohtamisen perus-, perehdytys- ja täydennyskoulutusratkaisuiksi. 

Lisätietoja:

Eija Hanhimäki, projektitutkija, JYU, Koulutusjohtamisen instituutti

puh. +358 40 682 6694, eija.h.hanhimaki(at)jyu.fi

Ari Hyyryläinen, koulutusjohtamisen lehtori, JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

puh. +358 40 500 1569, ari.hyyrylainen(at)jamk.fi