EduFutura-kesäopinnot (In English below)

Mitä edellyttää, kuka voi ilmoittautua?

Opintotarjotin on suunnattu JAMKin, yliopiston ja Gradian tutkinto-opiskelijoille. Opinnot ovat maksuttomia ja paikkoja on rajoitetusti. Opintoja suorittaaksesi sinun tulee olla läsnäoleva opiskelija kotioppilaitoksessasi. Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät voi suorittaa opintoja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tarjonnasta.  

Tutustu opintojakson kuvaukseen ja tavoitteisiin sekä sovi opintojakson sisällyttämisestä tutkintoosi tutkinto-ohjelmasi ohjaushenkilön kanssa ennen ilmoittautumistasi. 

Huomaathan, että EduFutura-kesäopintojen lisäksi JAMK ja JYU tarjoavat omille opiskelijoilleen muita kesäopintoja, joihin ilmoittaudutaan oman oppilaitoksen järjestelmän kautta.

Opintoihin hakeutuminen

EduFutura-opintojen opintotarjonta löytyy kokonaisuudessaan Kesäopinnot -sivulta. Löydät sivulta myös suorat linkit kunkin opintojakson ilmoittautumiseen.

Ilmoittaudu opintojaksoille kunkin oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti. Ohjeet ilmoittautumiseen löydät oppilaitoksittain tämän sivun alaosasta. Ilmoittautumisen jälkeen tarkista, pääsetkö opintoihin.  Huolehdithan myös ilmoittautumisen perumisesta, jos et voikaan opiskella ko. opintojaksoa. Näin mahdollisen jonon seuraava opiskelija pääsee mukaan opintoihin. Ilmoittautumisen perumiseen löydät myös ohjeet oppilaitoksittain alta.

Opintojen suorittaminen

Sinun tulee ottaa käyttöön kohdeoppilaitoksen käyttäjätunnukset, mikäli opinnot niitä edellyttävät. Osallistu opetukseen oppilaitoksen ja opettajan ohjeistuksien mukaisesti. Opiskeluaika ja opintojen suorittamistavat määräytyvät kohdeoppilaitoksen toimintatapojen ja -sääntöjen mukaisesti.

Opintojen suorittamisen jälkeen

Kun olet suorittanut opinnot, saat niistä todistuksen, opintosuoritusotteen/opintokortin.

JAMK: Opintokortti toimitetaan kotiosoitteeseesi opintojen päätyttyä.
Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Gradia: Opintorekisteriote suoritetuista opinnoista toimitetaan automaattisesti.
Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto: Opintosuoritusote tulee tilata erikseen. Löydät lisätietoa täältä.

Opintojen hyväksilukeminen omaan tutkintoosi tapahtuu kotioppilaitoksesi toimintaohjeiden mukaisesti.


Tarkemmat ohjeet oppilaitoksittain

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Näin ilmoittaudut JAMKin tarjoamiin kesäopintoihin:

 1. Valitse opintotarjonnasta sinua kiinnostava opintojakso tai -kokonaisuus. Tutustu opintojakson kuvaukseen ja mahdollisiin ennakkotietovaatimuksiin.
 2. Klikkaa ”Ilmoittaudu koulutukseen ”. Täytä henkilötiedot. Pakolliset tiedot on merkitty tähdellä (*). Valitse ”Jatka”.
 3. Tarkista antamasi tiedot ja valitse uudelleen ”Jatka”. Nyt lomake lähtee eteenpäin, ts. ilmoittautumisjärjestys määräytyy tässä kohdin.
 4. Saat ilmoittamaasi sähköpostiin automaattiviestin kurssihakemuksen vastaanotosta.
 5. Ennen opintojen alkua saat vielä opintokirjeen antamaasi oman oppilaitoksesi (JY tai Gradia) sähköpostiosoitteeseen.
Jos et aiokaan osallistua opintoihin, peru ilmoittautumisesi 
lähettämällä viesti osoitteeseen kesaopinnot@jamk.fi

Saat opintokortin suorittamistasi opinnoista kotiosoitteeseesi opintojen päätyttyä.


Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston osalta EduFutura-kesäopintoja on tarjolla avoimen yliopiston opinnoista. Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua EduFutura-kesäopintojen Jyväskylän yliopiston kiintiöihin, vaan he ilmoittautuvat oman oppilaitoksensa kesäopintoihin normaalin kesäopintotarjonnan kautta. Avoimiin yliopisto-opintoihin ilmoittautuminen on tällöin maksullista.

Jyväskylän yliopiston koko kesäopintotarjonta

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston koko kesäopintotarjonta

Ilmoittautuminen

Kun ilmoittaudut Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintoihin, sinun täytyy olla rekisteröitynyt Korppi-opintotietojärjestelmään. Ohje Korppi-opintotietojärjestelmän käyttäjäksi rekisteröitymiseen ja opintojaksolle ilmoittautumiseen:

 1. Rekisteröidy Korppi-opintotietojärjestelmän käyttäjäksi täällä. Järjestelmä kysyy henkilötietojasi ja antaa sinulle käyttäjätunnuksen.
 2. Luo itsellesi hyvä ja toimiva salasana.
 3. Ilmoittaudu valitsemallesi opintojaksolle. Suorat linkit ilmoittautumiseen löydät täältä.
 4. Kirjaudu sisään järjestelmään Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi -linkin kautta käyttäjätunnuksellasi ja salasanalla.
 5. Klikkaa Ilmoittaudu –painiketta. Saat ilmoittautumisesta vahvistuksen sähköpostitse. Ilmoittautumisen peruminen ilmoittautumisajan (15.3.-15.4.) puitteissa.
Jos ongelmia ilmenee tai haluat perua ilmoittautumisesi, 
voit ottaa yhteyttä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston 
opiskelijapalveluihin (p. 040 576 7760,avoneuvo@avoin.jyu.fi.

Opintorekisteriote tulee tilata erikseen opintojen suorittamisen jälkeen. Löydät lisätietoa täältä.


Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

 1. Suorat linkit ilmoittautumiseen löydät Gradian verkkosivulta kohdasta ”Tutustu ja ilmoittaudu Gradian EduFuturan kesäopintoihin”.
 2. Täytä ilmoittautumislomake ohjeiden mukaan ja lähetä ilmoittautuminen.
Jos ongelmia ilmenee tai haluat perua ilmoittautumisesi, 
voit ottaa yhteyttä Gradian hakupalveluihin sähköpostitse 
hakupalvelut@gradia.fi. Mainitse viestissäsi, että asia 
liittyy EduFuturan kesäopintoihin.

Opintorekisteriote suoritetuista opinnoista toimitetaan automaattisesti.


Lisätietoja:
Jyväskylän ammattikorkeakoulu: kesaopinnot@jamk.fi 040 869 0723
Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto: Avoimen yliopiston opiskelijapalvelut,
avoneuvo@avoin.jyu.fi, 040 576 7760
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia: Hakupalvelut, hakupalvelut@gradia.fi, 040 341 6193


EduFutura summer courses

What is required? Who can enrol?

The course offering is designed for the degree students of JAMK, JYU and Gradia. The courses are free of charge, and the number of study places is limited. In order to take these courses, you must be enrolled as a student and registered for attendance at your home institution. However, students of JYU degree programmes cannot take courses provided by the Open University.

Read the course description and objectives before you register. You might be able to incorporate the courses into your degree. Plan your studies and check with your study coordinator (e.g. tutor teacher) the possibility to include the courses in your degree programme.

Please note that besides the EduFutura summer courses, JAMK and JYU also provide other summer studies for their students. Registration to these studies takes place through separate registration systems.

Registration for the studies

The whole offering of EduFutura courses can be found on the Summer Courses (Kesäopinnot) page. There are also direct registration links for each course.

Register yourself for the courses according to the instructions given by the educational institution in question. The institution-specific registration instructions are presented at the bottom of this page. Please remember to cancel your registration if you will not be able to take the course. This will free the place for somebody queuing for the course. Cancellation instructions are provided below.

Completing the courses

You should activate the target institution’s user credentials if they are necessary for the studies. Attend the course activities as instructed by the institution and the teacher. The duration and completion of the courses are determined by the target institution’s policies and regulations.

After completing the studies

When you have completed the studies, you will receive a transcript of records to certify it.

JAMK: The study card will be sent to your home address after the studies are completed.
Jyväskylä Educational Consortium Gradia: A transcript of records about completed studies will be sent to you automatically.
JYU Open University: You need to order a transcript of records separately. Further information here.

The recognition of these studies for your degree is subject to your home institution’s rules and regulations.


Institution-specific instructions

JAMK University of Applied Sciences

How to register for summer courses provided by JAMK:

 1. From the offering, choose a course or study module you are interested in. Get familiar with its description and possible requirements for prior knowledge.
 2. Click Ilmoittaudu koulutukseen (Register for the course). Fill in your personal information. Obligatory entries are marked with an asterisk (*). Select Jatka (Continue).
 3. Check the information you submitted and select Jatka (Continue). Now the form is submitted. The order of registrations is determined at this point.
 4. You will receive an automated email message about the reception of your course application.
 5. Before the studies begin, you will receive a study letter to your email address at your own institute (JYU or Gradia).
If you are not able to attend the course, please cancel your 
registration by sending a message to kesaopinnot@jamk.fi.

After completing the studies, you will receive a study card about the completed studies to your home address.


The University of Jyväskylä

As for JYU, EduFutura summer studies comprise courses provided by the Open University. JYU degree students are not eligible for the EduFutura summer courses. Instead, they can take advantage of the University’s normal offering of summer studies. Thus, the degree students must pay a registration fee if they take Open University courses.

The whole offering of JYU summer courses

The whole offering of JYU Open University summer courses

Registration

When registering for JYU Open University courses, you must be registered in the Korppi study data system. Register yourself as a user of the Korppi system and for the courses as follows:

 1. Register yourself as a user of the Korppi system here. The system will ask for your personal information and give you a user ID.
 2. Create a proper password for yourself.
 3. Register for the course of your choice. Direct registration links are available
 4. To log in to the system, select the Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi (Log in to register) link and enter your user ID and password.
 5. Click the Ilmoittaudu (Register) button. You will receive an email message confirming your registration. Registration cancellations must be made within the registration period (15 March–15 April).
If problems occur or you wish to cancel your registration, 
please contact Student Services at the Open University of the
University of Jyväskylä,tel. 040 576 7760,
avoneuvo@avoin.jyu.fi.

A transcript of records must be ordered separately after completing the studies. Further information here.


Jyväskylä Educational Consortium Gradia

 1. Direct links for registration are available on the Gradia website under the section Tutustu ja ilmoittaudu Gradian EduFuturan kesäopintoihin (Read about and register for Gradia/EduFutura summer courses).
 2. Fill in the registration form as instructed and submit it.
If problems occur or you wish to cancel your registration, 
you can contact Gradia’s admission services by email at 
hakupalvelut@gradia.fi. Mention in your message that it 
concerns EduFutura summer courses.

A transcription of records will be sent automatically.


Further information:
JAMK University of Applied Sciences: kesaopinnot@jamk.fi 040 869 0723
JYU Open University, Student Services: avoneuvo@avoin.jyu.fi, 040 576 7760
Jyväskylä Educational Consortium Gradia, admission services: hakupalvelut@gradia.fi, 040 341 6193