Joustavia polkuja toiselta asteelta korkea-asteelle

EduFutura Jyväskylän koulutusorganisaatiot tekevät kehittämistyötä myös alueen toisen asteen opiskelijoiden jatko-opintoihin ja myöhemmin työelämään siirtymisen tukemiseksi.

Tavoitteena on  antaa opiskelijoille mahdollisuus tutustua  korkea-asteen opintoihin, sujuvoittaa ja nopeuttaa sinne siirtymistä sekä ehkäistä opintojen keskeyttämistä. Lisäksi mahdollistetaan työelämään tutustuminen sekä tuetaan työelämätaitojen kehittymistä toisella asteella.

Kehittämistyön keskeisen kohderyhmän muodostavat lukioissa sekä ammatillisella toisella asteella opiskelevat nuoret. Toimenpiteitä suunnataan myös opetus- ja ohjaushenkilöstöön.

Kehittämistyön aikana pilotoidaan useita erilaisia ohjauksen toimintatapoja ja yhteistyömuotoja. Kokoavana tavoitteena on rakentaa Keski-Suomeen alueellinen kokonaismalli toisen ja korkea-asteen oppilaitosten väliselle yhteistyölle opintopolun siirtymien tukemiseen ja sujuvoittamiseen.

Omalle polulle korkeakouluun –tutustumiskurssit löytyvät Keski-Suomen verkkokurssitarjottimesta. Pääsääntöisesti opiskelu tapahtuu joustavasti verkossa, mutta joihinkin kursseihin sisältyy myös kontaktiopetusta.