You find EduFutura´s online course catalogue by choosing English version of the site.

  • Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit ja kokonaisuudet

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

Orientoivat opinnot

3D-mallinnus perusteet Inventor (verkkototeutus, nonstop)

Ilmoittautuminen 31.5.2023 mennessä. Opiskelija hallitsee mallintamiseen. Pystyy mallintamaan yksinkertaisia solid malleja ja kokoonpanoja sekä tekemään työpiirustuksen 3D-mallista.

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Argentiinalainen tango – Yhtyeen, kuoron tai orkesterin jäsenenä toimiminen, tutkinnon osa

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautuminen 30.1.-20.2.2023. Opintojaksolla tutustutaan argentiinalaiseen tangoon sekä sen historiaan. Opintojaksolla harjoitellaan tyylilajin mukaista monipuolista ohjelmistoa. Lauluohjelmistoa harjoitellaan espanjan kielellä. Opintojaksolle toivotaan laajaa instrumenttikirjoa, joten kaikki instrumentit ovat tervetulleita! Osaaminen näytetään opintojakson lopussa järjestettävällä esiintymisellä. Opintojakson ajoitus: 14.2.- 30.5.2023 tiistaisin klo 18.45-20.15. Opettajina Erik Brander ja Suvi Uura. KORKEAKOULUOPISKELIJA: Gradian opintoja ei voi suoraan hyväksilukea korkeakoulututkintoon, joten varmista etukäteen opettajatutorilta tai HOPS-ohjaajalta opintojen sopivuus omaan tutkintoosi. GRADIAN OPISKELIJA: ilmoittaudu HOKS- tai opinto-ohjaajan kautta.

Laajuus: 15 osp OP

Järjestäjä: GRADIA Gradia musiikki

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Suunnattu yliopiston, ammattikorkeakoulun ja Gradian musiikin opiskelijoille.

Orientoivat opinnot

AutoCAD perusteet 1, (verkkototeutus, nonstop)

Ilmoittautuminen 31.5.2023 mennessä. Opiskelija tuntee koneenpiirustuksen perusteet ja osaa piirtää tietokoneavusteisesti kappaleen eri projektiot sekä erilaiset leikkauskuvannot .

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Basics of Purchasing (nonstop)

Enrolment by 31.5.2023 at the latest. Do you want to develop into a professional that brings clear savings to your organization? In addition to that, added value, success and profitability? Purchasing know-how is all of this! Course is taught in English.

Kurssi: TLLY2500-3038

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: yliopisto-opiskelijalle

Blender Modeling

Tarkista kohderyhmä!

Enrolment by 18.12.2022 at the latest. Course information: The student is familiarized with the user interface of Blender 2.8+ and can create optimized content for different platforms. The student is able to utilize different modeling techniques and styles to achieve visually appealing results. Course is taught in English.

Kurssi: HTG414W1

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Prerequisites: Knowledge of 2D image processing and working with layers.

Budjetointi

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautuminen 26.2.2023 mennessä. Budjetointi on tavoitteellisen toiminnan ja talouden ohjauksen keskeinen prosessi. Tämä opintojakso antaa sinulle keskeiset tiedot ja valmiudet budjetointiin ja talouden ohjaukseen.

Kurssi: HL00BD24-3003

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Edeltävä osaaminen: Taloushallinnon perusteet.

Digitaalinen turvallisuus ja kyberuhat terveysalalla

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautuminen 18.12.2022 mennessä. Opintojaksolle otetaan mukaan 3 EF-opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojakson suoritettuasi ymmärrät oman roolisi merkityksen sosiaali- ja terveysalan tieto- ja kyberturvallisuuden varmistamisessa. Tiedät hoitotyön yleisimpiä kyberturvallisuusuhkia ja niiltä suojautumisen (ei teknisiä) keinoja. Osaat tunnistaa potilaan / asiakkaan hoitoon liittyvässä tietojärjestelmässä tai lääkintälaitteessa esiintyvän häiriötilanteen ja reagoida siihen. Osaat huomioida digitaalisen potilasturvallisuuden osana potilaan ohjausta.

Kurssi: SZ00BB55-3008

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Hyvinvointiyksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Vain Jyväskylän yliopiston ja Gradian sosiaali- ja terveysalan ammatillisille opiskelijoille.

Ihmisen fysiologian ja biomekaniikan perusteet -moduuli

Elimistön toiminta levossa ja kuormituksessa

Ilmoittautuminen 9.1.2023 mennessä. Pienryhmäopetus 11.1.–29.5.2023. Opintojakso perehdyttää terveen elimistön fysiologiaan ja kuormitusfysiologian perusteisiin sekä fyysisen kunnon ja suorituskyvyn osatekijöihin ja niiden harjoittamiseen. Esitietoina vaaditaan lukion biologian opintojaksot.

Kurssi: LTKP1001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle

Esports coaching

Tarkista kohderyhmä!

Enrolment by 12.2.2023 at the latest. The students gain knowledge to understand eSport as a business and the personal point of view to coaching (coaching philosophy), and the meaning of physiology and psychology. The students gain skills to build teams and assign roles, knowledge to understand rules & requlations and the meaning of statisctics (analysis).

Kurssi: HTP20840

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Participant is required to have a team or an individual gamer to coach.

Future Factory -projekti

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautuminen 14.11.2022-5.1.2023. Opintojakson suoritettuasi osaat projektoida työelämän kehittämishaasteita ja toimia projektissa. Toimit vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti monimuotoisessa projektiryhmässä ja verkostoissa. Edistät vuorovaikutuksellasi ja oman asiantuntijuutesi jakamisella työelämän kehittämisprojektien (myös TKI-projektit) ratkaisua. Sovellat kestävän kehityksen osaamista sekä innovaatio- ja projektitoiminnan menetelmiä osana kehittämistyötä. Opintojakson toteutuksen osat: Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle-verkkokurssi), Kestävä kehitys 2 op (Moodle-verkkokurssi), Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 5 op. Edeltävä osaaminen: Innoflash 2 op, Yrittäjyys 3 op tai vastaava osaaminen.

Kurssi: ZZPP0920-3041

Laajuus: 10 OP

Järjestäjä: JAMK

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Edeltävä osaaminen: Innoflash 2 op, Yrittäjyys 3 op tai vastaava osaaminen.

Hankintaosaaminen

Hankintojen analysointi ja kehittäminen

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautuminen 5.1.2023 mennessä. Hankinnat ovat merkittävä osa tämän päivän liiketoimintaa. Suorittamalla tämän kurssin opit tunnistamaan hankintojen mahdollisuuksia ja haasteita sekä kehittämään niitä osana menestyvää liiketoimintaa. Kasvatat osaamistasi systemaattisena ja ammattitaitoisena hankinnan ja liiketoiminnan kehittäjänä!

Kurssi: TLHH2500-3017

Laajuus: 5 - 5 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Edeltävä osaaminen: Ymmärrys hankinnasta sekä sen roolista ja merkityksestä liiketoiminnassa.

Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuli

Hyvinvointia ja palautumista tukeva harjoittelu

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautuminen 3.3.2023 mennessä. Pienryhmäopetus 4.3.2022 - 30.5.2022. Hyvinvoinnin näkökulmasta toimintakykyä edistävän ergonomisen kehonkäytön harjoitukset, palautumis- ja rentoutumisharjoitukset, psyykkistä jaksamista tukevat harjoitukset. Edeltävänä osaamisena opiskelijalla tulee olla perusopinnot tai vastaava osaaminen terveyden edistämisestä, liikunnan ja ravinnon vaikutuksista terveyteen. Opiskelijan tulee lisäksi osata perusteet anatomiasta ja fysiologiasta sekä vuorovaikutuksellisesta ohjaamisesta.

Kurssi: LTKH1002

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Rajattu: Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuli on suunnattu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 3.-5. ja JAMK:n hyvinvointiyksikön 2.-4. vuoden opiskelijoille.

Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuli

Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautuminen 10.2.2023 mennessä. Pienryhmäopetus 17.2.2023–29.5.2023. Opintojakson sisältö: arvo- ja hyväksyntäpohjaisen lähestymistavan lähtökohdat, psyykkiset taidot, psykologisen joustavuuden malli, hyvinvointikäyttäytymisanalyysit, ohjausprosessin eteneminen, muutosohjaajan/-valmentajan etiikka, pysyvän muutoksen tukeminen. Edeltävänä osaamisena opiskelijalla tulee olla perusopinnot tai vastaava osaaminen terveyden edistämisestä, liikunnan ja ravinnon vaikutuksista terveyteen. Opiskelijan tulee lisäksi osata perusteet anatomiasta ja fysiologiasta sekä vuorovaikutuksellisesta ohjaamisesta.

Kurssi: LTKH1001

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Rajattu: Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuli on suunnattu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 3.-5. ja JAMK:n hyvinvointiyksikön 2.-4. vuoden opiskelijoille.

Ikääntyvien seksuaalisuus

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautuminen 18.12.2022 mennessä. Opintojaksolle otetaan mukaan 5 EF-opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojakson suoritettuasi ymmärrät seksuaalisuuden, seksuaalisuuden moninaisuuden ja seksuaaliterveyden merkityksen ikääntyvän hyvinvoinnin näkökulmasta. Ymmärrät ikääntyvien seksuaalisen hyvinvoinnin ja sen edistämisen merkityksen yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan näkökulmasta. Tunnet seksuaalioikeudet sekä etiikan ja tiedät, kuinka niitä edistetään. Tunnet ikääntyvien seksuaaliterveyden edistämisen perustavoitteet ja -välineet ja tiedät, kuinka niitä toteutetaan työelämässä. Ymmärrät ikääntyvien seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta.

Kurssi: ZS00BU86-3001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Hyvinvointiyksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Vain Jyväskylän yliopiston ja Gradian sosiaali- ja terveysalan ammatillisille opiskelijoille.

Integration into the Finnish Society

Enrolment by 19.02.2023 at the latest. By completing this informative course you will gain information about living in Finland, its culture, habits and practices in order to be able to integrate to the society. You will understand how Finnish society functions and you will be capable of acting as a part of the society.

Kurssi: ZW00BS75-3002

Laajuus: 2 - 2 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Ohjelmoinnin perusteet (nonstop)

Ilmoittautumisaika 30.08.2022 - 31.05.2023. Ohjelmoinnin perusteet ja peruskäsitteet. Opit tekemään ohjelmia, jotka käyttävät muuttujia, funktioita, ehto- ja toistorakenteita ja erilaisia tietorakenteita. Opit käytetyn ohjelmointikielen syntaksin ja keskeisimmät komennot. Opit käyttämään versionhallintaa ja sovelluskehitintä.

Laajuus: 5 - 5 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Omakohtainen opettajuus ja harjoittelu II

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautumisaika: 15.8.2022–9.11.2022. Pienryhmäopetus 10.11.2022–5.5.2023. ASIASISÄLTÖ: dialoginen opetus ja ohjaus TAI tarinalliset menetelmät TAI pedagoginen johtaminen TAI kokemuksellinen oppiminen TAI kulttuurienvälisyys TAI voimauttava valokuva TAI muu opetusohjelmassa mainittu teema. SUORITUSTAVAT: oppimistehtävät, Kevätsäröt l. hyviin käytänteisiin tutustuminen (35 t), kontaktiopetusta (30 t) sisältäen opetuskokeilun, opetuskokeiluraportti, opetusfilosofia.

Kurssi: APEA512

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Rajattu: Tälle opintojaksolle voivat hakea vain JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijat.

Tietokannat 2

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautuminen 19.2.2023 mennessä. Tietokantojen perusosaaminen riittää usein pitkälle, mutta laaja-alaisempi ja syvällisempi tietokantaosaaminen antaa sinulle mahdollisuuden toteuttaa tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia tietokantoja. Haluatko sinäkin tietää kuinka tietojärjestelmän sovelluslogiikkaa voidaan siirtää tietokannanhallintajärjestelmälle tai kuinka tietokantahakuja voidaan optimoida? Tällä opintojaksolla syvennät aiempaa tuntemustasi relaatio- ja NoSQL-tietokannoista sekä tutustut sinulle uusiin tietokantateknologioihin.

Kurssi: HTKA0110-3002

Laajuus: 3 - 3 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Osallistuaksesi opintojaksolle sinulla täytyy olla perusosaaminen relaatiotietokannoista, SQL-kielestä ja Docker-ympäristöstä. Lisäksi ymmärrys MongoDB-tietokantateknologiasta ja Javascript-ohjelmoinnista on tarpeellista.

Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuli

Toimintakyvyn arviointi

Ilmoittautuminen 1.1.2023 mennessä. Elintapojen ja toimintakyvyn kartoitus (liikunta-aktiivisuus,fyysinen kunto palautuminen), elintapasairauksien riskin tunnistaminen (verenpaine, syke, rasva-arvot, vyötärön ympärys, kehon koostumus), suorituskyky (6min ja 2km kävelytestit), lihaskunto (Alpha-Fit, puristusvoima), liikkuvuus, asento (yhteys ergonomiaan), hengitystoiminta, psyykkinen hyvinvointi/voimavara (motivaatio, elämänlaatu, tavoitteet), eri-ikäisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kartoittaminen.

Laajuus: 4 OP

Järjestäjä: JAMK Hyvinvointiyksikkö

Kenelle: yliopisto-opiskelijalle

EduFutura työelämä ja yrittäjyys -moduuli

Unelmat+Inspiraatio!

Ilmoittautuminen 26.4.2023 mennessä. Unelmat+Inspiraatio! -opintojaksolla inspiroidut itsesi työllistämisestä. Opintojakson aikana tutkit ammatillisia unelmia ja innostut maailman muutoksesta.

Kurssi: ZYVZ0200-3011

Laajuus: 3 - 3 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

3D Modelling CATIA V6 (nonstop)

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. Prerequisites: Basic knowledge of Technical drawing and CAD. Course information: 3D modelling methods. Model structure and the use of structure tree. The hierarchy of features and assemblies. Creating drawings on a model and an assembly parts list on an assembly drawing. Parametrisation at model level.

Kurssi: TKKP0550AC

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

3D-mallinnus perusteet 1 Inventor (nonstop)

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. 3D-mallinnustavat. Edeltävä osaaminen: Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot. Opintojakson sisältö: Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä. Piirteiden hierarkia ja kokoonpanojen hierarkia. Piirustusten luominen mallista ja osaluettelon luominen kokoonpanopiirustuksesta.

Kurssi: TKKP0550AI

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

3D-mallinnus perusteet 2 Inventor (nonstop)

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. 3D-mallinnustavat. Edeltävä osaaminen: Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot, Inventor perusteet. Opintojakson sisältö: Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä. Piirteiden hierarkia ja kokoonpanojen hierarkia. Piirustusten luominen mallista ja osaluettelon luominen kokoonpanopiirustuksesta. Parametrisointi sekä malli että kokoonpanotasolla.

Kurssi: TKKP0550BI

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

3D-mallinnus perusteet Vertex

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. 3D-mallinnustavat Vertex G4:llä. Edeltävä osaaminen: Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot. Opintojakson sisältö: Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä. Piirteiden hierarkia ja kokoonpanojen hierarkia. Piirustusten luominen mallista. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin.

Kurssi: TK00BD37

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle