Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Päivitetty 7.2.2019.

Rekisterinpitäjä

EduFutura Jyväskylä / Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Viitaniementie 1A
PL 472
40101 Jyväskylä

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tiina Riuttanen
viestinta@edufutura.fi
040 341 5853

Rekisterin nimi

EduFutura Jyväskylän yhteystietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset;
Sisäisen ja ulkoisen viestinnän hoitaminen ja ylläpito
Uutiskirjeet ja tiedotteet
Markkinointi 
Analysointi ja tilastointi

Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot

Nimi
Titteli
Sähköpostiosoite
Osoite
Puhelinnumero
Asiointikieli

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteysryhmien itsensä itsestään antamat tiedot
Yhteysryhmien itse antamat sisällöntarjonnan estot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Lähtökohtaisesti tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

EduFutura Jyväskylä käyttää uutiskirjeiden toimittamisessa yhdysvaltalaista MailChimp-palvelua. Uutiskirjeen tilaaja on erikseen antanut suostumuksen ja vahvistanut sähköpostiosoitteen kyseiseen sähköpostilistaan littyessään. Kaikkia yhteystietoja ei lisätä Mailchimpin tarjoamaan sähköpostilistaan vaan vain erikseen siihen liittyneet tilaajat. MailChimp-palvelun toimittaja on sitoutunut noudattamaan Yhdysvaltojen kauppaministeriön ja Euroopan Unionin komission hyväksymiä yksityisyyden suojaa koskevia Safe Harbor -periaatteita, joilla tietosuojan riittävä taso voidaan taata.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen viestintää ja kirjanpitoa varten. Tiedot poistetaan 5 vuoden kuluessa, tai kun niiden säilytys ei enää ole tarpeen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään teknisesti suojattuina turvallisessa sijainnissa, jonne pääsy on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Mm. palomuuritekniikan avulla estetään ulkopuoliset hyökkäykset ja pääsy rekisteritietoihin. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Henkilötietoja käsittelevät vain EduFutura Jyväskylän erityisesti määrittelemät henkilöt, joka ovat EduFutura Jyväskylän palveluksessa. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa: 

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
  • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

Asiakkaalla on mahdollisuus tilata tai perua uutiskirjeen tilaus ilmoittamalla asiasta sähköpostitse: viestinta@edufutura.fi