Yhteistyötä opiskelijan parhaaksi

 

 Yhteistyön tavoitteena on parantaa opetuksen laatua ja tarjota opiskelijoille monipuoliset ja joustavat mahdollisuudet luoda omannäköisiä opintopolkuja.

 


EduFutura Jyväskylä   yhteistyötä yli oppilaitosrajojen

EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteistyötä. Oppilaitosten muodostama merkittävä oppimisen ja tutkimuksen osaamiskeskittymä on eri koulutusasteita koskevana ainutlaatuinen toimintamalli.


Opiskelija toiminnan keskiössä

EduFutura Jyväskylän tavoite on tuottaa oppilaitosyhteistyön kautta opiskelijoille lisäarvoa. Yhteistyöllä parannetaan konkreettisesti opetuksen laatua ja mahdollistetaan opiskelijoille sujuvat, omannäköiset opintopolut. Tätä varten oppilaitoksissamme kiinnitetään huomiota:

  • Opetussuunnitelmien yhteensovittamiseen
  • Yhteisten asiantuntijoiden käyttämiseen
  • Yhteisiin tilaratkaisuihin
  • Yhteisiin projekteihin

Yhteistyötä opetuksessa on edistetty muun muassa  lisäämällä ristiinopiskelumahdollisuuksia ja yhteisiä kursseja oppilaitosten välillä. Kesällä 2017 pilotoitiin kolmen organisaation yhteiset kesäopinnot, jotka saavat jatkoa myös tulevina kesinä.


Yhteisiä tiloja ja asiantuntijoita

EduFutura Jyväskylä haluaa hyödyntää  asiantuntijoita yli oppilaitosrajojen.  Organisaatioiden välillä joustavasti liikkuvien asiantuntijoiden lisäksi juuri yhteisillä opinnoilla tähdätään asiantuntemuksen laajempaan hyödyntämiseen. Yhteistyötä on viety pitkälle myös tilaratkaisuissa, erityisesti Suomalaisen musiikkikampuksen ja yrittäjyyden oppimisympäristön suunnittelussa.


Opiskelijaviestintää

Opiskelijat näkyvät vahvasti EduFutura-yhteistyön sanansaattajina. Elokuussa työnsä aloitti seitsenhenkinen viestintätiimi, joka kiertää oppilaitosten omissa ja yhteisissä tapahtumissa kuluvan vuoden aikana.  Viime kesänä 2017 puolestaan kaksi kuukautta kestänyt  kesäkiertue vei tietoa Jyväskylän opiskelumahdollisuuksista erilaisiin kesätapahtumiin eri puolille Suomea ja on samalla yksi konkreettinen yhteistyön tulos. Kesäkiertue toteutetaan uudistetulla konseptilla myös kesän 2018 aikana.

Ajankohtaista

EduFuturan kesäkiertue starttaa Kompassilta!

Tule tutustumaan kesätiimimme opiskelijoihin Ellaan, Iirikseen, Juttaan, Sofiaan ja Tommiin  ja juttelemaan kiertueesta, koulutuksesta tai Opiskelijakaupunki Jyväskylästä! Voit samalla ehdottaa nimeä uudistetulle autolle, täydentää opiskelijoiden Summer Bucket-listaa ja kertoa myös oman opiskelijatarinasi. Tarjolla on myös maistuvia makupaloja! Kesästartti Kompassilla keskiviikkona 13.6. klo 14-16. Paikalla on myös uuden raikkaan ilmeen saanut EduFutura-auto!

EduFutura Jyväskylä mukana SuomiAreenassa 16. – 18.7.2018

EduFutura Jyväskylä on jälleen mukana yhdessä kesän puhuttelevimmista tapahtumista, Porin SuomiAreenassa 16.-18.7.2018. Järjestämme yhdessä Sivistystyönantajien ja Skills Finland ry:n kanssa teatterilla tarinallistetun keskustelutilaisuuden Elämänpituinen opinpolku – pitkää piinaa vai osaamisen iloa? 17.7. klo 11.30-12.30 kaupungintalon pihassa, Hallituskatu 12. Keskustelu pohjautuu tammikuussa julkaisemamme kirjan Maailma muuttuu – muuttuuko koulukin? teemoihin. Opiskelijoiden kesäkiertue puolestaan jalkautuu kansalaistorille 16.-18.7. …

Oppilaitokset

Gradia on sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. Se järjestää koulutusta 22 000 opiskelijalle lukioissa, ammattiopistoissa, aikuisopistoissa ja oppisopimuskoulutuksena.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä.  Se tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa. Ammattikorkeakoulussa on yli 8 000 opiskelijaa.

 

Jyväskylän yliopisto on kansainvälisesti merkittävä koulutuksen asiantuntija ja Suomen johtava opettajankouluttaja. Yliopistossa yhdistyy liki sadan oppiaineen korkeatasoinen osaaminen monitieteiseksi kokonaisuudeksi. Yliopistossa opiskelee lähes 15 000 opiskelijaa.