Mikä EduFutura?

Jaamme osaamistamme – yhdessä

EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteistyötä.

Ammattikoulutuksen ja lukioiden osallisuus EduFutura-yhteistyössä yhdessä korkeakoulujen kanssa on avannut uuden ja ainutlaatuisen toimintamallin, joka mahdollistaa entistä joustavammat opinpolut ja oppimisen raikkaan uudistamisen.

Opiskelija toiminnan keskiössä

EduFutura Jyväskylän tavoite on tuottaa oppilaitosyhteistyön kautta opiskelijoille lisäarvoa. Yhteistyöllä parannetaan konkreettisesti opetuksen laatua ja mahdollistetaan opiskelijoille sujuvat, omannäköiset opintopolut.

Tätä varten oppilaitoksissamme kiinnitetään huomiota:

  • Opetussuunnitelmien yhteensovittamiseen
  • Yhteisten asiantuntijoiden käyttämiseen
  • Yhteisiin tilaratkaisuihin
  • Yhteisiin projekteihin

Yhteistyötä opetuksessa on edistetty muun muassa  lisäämällä ristiinopiskelumahdollisuuksia ja yhteisiä kursseja oppilaitosten välillä. Kesällä 2017 pilotoitiin kolmen organisaation yhteiset kesäopinnot, jotka jäivät pysyväksi käytänteeksi.

Oppilaitosten yhteisiä opintoja on tarjolla myös lukukauden aikana muun muassa yrittäjyyden ja musiikin sekä terveyden ja hyvinvoinnin alalla.


 

Yhteistyön tavoitteena on parantaa opetuksen laatua ja tarjota opiskelijoille monipuoliset ja joustavat mahdollisuudet luoda omannäköisiä opintopolkuja.

 


Yhteisiä tiloja ja asiantuntijoita

EduFutura Jyväskylä haluaa hyödyntää  asiantuntijoita yli oppilaitosrajojen.  Organisaatioiden välillä joustavasti liikkuvien asiantuntijoiden lisäksi juuri yhteisillä opinnoilla tähdätään asiantuntemuksen laajempaan hyödyntämiseen.

Yhteistyötä on viety pitkälle myös tilaratkaisuissa, erityisesti Suomalaisen musiikkikampuksen ja yrittäjyyden oppimisympäristön suunnittelussa.


Opiskelijaviestintää

Opiskelijat näkyvät vahvasti EduFutura-yhteistyön sanansaattajina. Kesällä 2017 lanseerattu opiskelijoiden kesäkiertue sai jatkoa myös viime kesänä. Viisihenkinen tiimi kiersi kesäautolla kohdaten lukuisia opiskelusta ja koulutuksesta kiinnostuneita ja tehden energistä viestintää EduFuturan sosiaalisen median tileille, (muun muassa podcastit, videot ja blogitekstit). Opiskelijatarinoista syntyi 29 podcastia SoundCloudiin.

Viime lukuvuoden aikana toiminut viestintätiimi kiersi puolestaan oppilaitosten omissa ja yhteisissä tapahtumissa kertoen yhteistyön tarjoamista mahdollisuuksista.

Kesätiimi 2018: Ella (ylhäällä), Jutta, Iiris, Sofia ja Tommi

 

Ajankohtaista

Jyväskylän Yritystehdas Oy:n toimitusjohtajaksi Kati Rauhaniemi

Jyväskylän Yritystehdas Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty yrityskehittämisen rautainen ammattilainen, sarjayrittäjä Kati Rauhaniemi. Hän aloittaa tehtävässään välittömästi. Kati Rauhaniemellä on vahva liiketoiminta- ja johtamiskokemus yli 20 vuoden ajalta strategisen viestinnän ja markkinoinnin alalta. Rauhaniemi on tehnyt uransa aikana lukuisia liiketoimintasuunnitelmia ja yrityskauppoja sekä perustanut kymmeniä kasvuyrityksiä. Lisäksi hän on kehittänyt yritysten kansainvälisiä brändejä ja liiketoimintoja.

Musiikkikampuksen työpaja 14.12. Ruusupuistossa

Yhteisopettajuuden ilo ja tuska ja uuden teknologian kohtaaminen Elokuun lopulla Vaarunhovissa alkanut työ jatkuu! Musiikkikampuksen henkilöstöjen jäsenille, opiskelijoille ja muille kiinnostuneille järjestetään avoin työpaja perjantaina 14.12.2018 klo 9.00-12.00 Ruusupuistossa.

Suomalainen musiikkikampus juhlii 70-vuotista historiaansa ja tähyilee tulevaan

Tänä syksynä tulee kuluneeksi 70 vuotta musiikinopetuksen aloittamisesta Jyväskylässä. Vaiherikkaiden vuosien jälkeen Suomalainen Musiikkikampus on kasvanut musiikin ja esittävien taiteiden keskittymäksi, jolle laajennetaan lähitulevaisuudessa myös yhteiset ajanmukaiset tilat. Suomalainen Musiikkikampus on koonnut pitkän historiansa aikana yhteen valtavan määrän kulttuurin ja taiteen huipputekijöitä ja innokkaita harrastajia. Se tuottaa Jyväskylään vuosittain yli 300 korkealuokkaista tapahtumaa. Laajentunen yhteistyön …

Oppilaitokset

Gradia on sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. Se järjestää koulutusta 22 000 opiskelijalle lukioissa, ammattiopistoissa, aikuisopistoissa ja oppisopimuskoulutuksena.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä.  Se tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa. Ammattikorkeakoulussa on yli 8 000 opiskelijaa.

Jyväskylän yliopisto on kansainvälisesti merkittävä koulutuksen asiantuntija ja Suomen johtava opettajankouluttaja. Yliopistossa yhdistyy liki sadan oppiaineen korkeatasoinen osaaminen monitieteiseksi kokonaisuudeksi. Yliopistossa opiskelee lähes 15 000 opiskelijaa.