Yhteistyötä opiskelijan parhaaksi

EduFutura Jyväskylä   yhteistyötä yli oppilaitosrajojen

EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston muodostama merkittävä oppimisen ja tutkimuksen osaamiskeskittymä. Eri koulutusasteita koskevana se on ainutlaatuinen toimintamalli.

Yhteistyön tavoitteena on parantaa opetuksen laatua ja tarjota opiskelijoille monipuoliset ja joustavat mahdollisuudet luoda omannäköisiä opintopolkuja.

Opiskelija toiminnan keskiössä

EduFutura Jyväskylän tavoite on tuottaa oppilaitosyhteistyön kautta opiskelijoille lisäarvoa. Yhteistyöllä parannetaan konkreettisesti opetuksen laatua ja mahdollistetaan opiskelijoille sujuvat, omannäköiset opintopolut. Tätä varten oppilaitoksissamme kiinnitetään huomiota:

  • Opetussuunnitelmien yhteensovittamiseen
  • Yhteisten asiantuntijoiden käyttämiseen
  • Yhteisiin tilaratkaisuihin
  • Yhteisiin projekteihin

Yhteistyötä opetuksessa on edistetty muun muassa  lisäämällä ristiinopiskelumahdollisuuksia ja yhteisiä kursseja oppilaitosten välillä. Kesällä 2017 pilotoitiin kolmen organisaation yhteiset kesäopinnot, jotka saavat jatkoa myös tulevina kesinä.

Yhteisiä tiloja ja asiantuntijoita

EduFutura Jyväskylä haluaa hyödyntää  asiantuntijoita yli oppilaitosrajojen.  Organisaatioiden välillä joustavasti liikkuvien asiantuntijoiden lisäksi juuri yhteisillä opinnoilla tähdätään asiantuntemuksen laajempaan hyödyntämiseen. Yhteistyötä on viety pitkälle myös tilaratkaisuissa, erityisesti Suomalaisen musiikkikampuksen ja yrittäjyyden oppimisympäristön suunnittelussa.

Opiskelijaviestintää

Kaksi kuukautta kestänyt  kesäkiertue vei kesän 2017 aikana tietoa Jyväskylän opiskelumahdollisuuksista erilaisiin kesätapahtumiin eri puolille Suomea ja on samalla yksi konkreettinen yhteistyön tulos. Opiskelijat tulevat näkymään vahvasti yhteistyön sanansaattajina myös jatkossa, kun työnsä aloitti elokuussa seitsenhenkinen viestintätiimi, joka kiertää oppilaitosten omissa ja yhteisissä tapahtumissa.

EduFutura Jyväskylä sosiaalisessa mediassa

Ota EduFutura Jyväskylän sosiaalisen median tilit haltuun!

 

 

Ajankohtaista

EduFutura Jyväskylän uusi viestintätiimi oppilaitoskiertueelle

EduFutura Jyväskylän kesäkiertueen päätyttyä opiskelijoiden keskeinen rooli oppilaitosyhteistyössä saa kuitenkin jatkoa. Elokuun aikana toimintansa aloitti seitsenhenkinen, eri oppilaitosten opiskelijoista koottu uusi viestintätiimi. Alkavan lukuvuoden aikana uusi viestintätiimi kiertää oppilaitosten omissa ja yhteisissä tapahtumissa. Tiimi rikkoo oppilaitosrajoja ja tuo yhteen eri oppilaitosten ja koulutusasteiden opiskelijat. Se toimii helposti lähestyttävänä linkkinä oppilaitosten ja opiskelijoiden välillä.

EduFutura-soutu — yhteishenkeä ja verkostoitumista

Jyväskylän yliopiston avajaismessujen ja -piknikin yhteydessä soudettiin kilpaa kirkkoveneillä jo kuudennen kerran EduFutura-soudussa eilen keskiviikkona. Kisaamassa oli kuusi koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden henkilöstöstä koottua joukkuetta. Yliopisto vei voiton tiukassa kisassa, jonka päätavoitteet verkottuminen ja yhteinen liikuntareippailu toteutuivat päivän aikana hienosti.

Uusi yhtiö edistämään yrittäjyyttä Jyväskylässä

Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ovat perustamassa yhteistä yhtiötä tukemaan yrittäjyyttä ja yrittäjyyteen liittyvää koulutusta. Oppilaitokset ovat tehneet jo vuosia yhteistyötä yrittäjyyden edistämiseksi ja ovat mm. laatineet vuonna 2013 yhteisen yrittäjyysstrategian. Yritystehtaan Ideasta Kasvuun -hankkeen ja oppilaitosten EduFutura-yhteistyön myötä on syntynyt yhä enemmän tarvetta yrittäjyyteen liittyvän osapuolten välisen yhteistyön syventämiselle …

Oppilaitokset

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. Koulutuskuntayhtymä järjestää koulutusta 22 000 opiskelijalle lukioissa, ammattiopistoissa, aikuisopistoissa ja oppisopimuskoulutuksena.

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä.  Se tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa. Ammattikorkeakoulussa on yli 8 000 opiskelijaa.

 

Jyväskylän yliopisto on kansainvälisesti merkittävä koulutuksen asiantuntija ja Suomen johtava opettajankouluttaja. Yliopistossa yhdistyy liki sadan oppiaineen korkeatasoinen osaaminen monitieteiseksi kokonaisuudeksi. Yliopistossa opiskelee lähes 15 000 opiskelijaa.