Yhteistyötä opiskelijan parhaaksi

EduFutura Jyväskylä   yhteistyötä yli oppilaitosrajojen

EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston muodostama merkittävä oppimisen ja tutkimuksen osaamiskeskittymä. Eri koulutusasteita koskevana se on ainutlaatuinen toimintamalli.


Yhteistyön tavoitteena on parantaa opetuksen laatua ja tarjota opiskelijoille monipuoliset ja joustavat mahdollisuudet luoda omannäköisiä opintopolkuja.

 


Opiskelija toiminnan keskiössä

EduFutura Jyväskylän tavoite on tuottaa oppilaitosyhteistyön kautta opiskelijoille lisäarvoa. Yhteistyöllä parannetaan konkreettisesti opetuksen laatua ja mahdollistetaan opiskelijoille sujuvat, omannäköiset opintopolut. Tätä varten oppilaitoksissamme kiinnitetään huomiota:

  • Opetussuunnitelmien yhteensovittamiseen
  • Yhteisten asiantuntijoiden käyttämiseen
  • Yhteisiin tilaratkaisuihin
  • Yhteisiin projekteihin

Yhteistyötä opetuksessa on edistetty muun muassa  lisäämällä ristiinopiskelumahdollisuuksia ja yhteisiä kursseja oppilaitosten välillä. Kesällä 2017 pilotoitiin kolmen organisaation yhteiset kesäopinnot, jotka saavat jatkoa myös tulevina kesinä.


Yhteisiä tiloja ja asiantuntijoita

EduFutura Jyväskylä haluaa hyödyntää  asiantuntijoita yli oppilaitosrajojen.  Organisaatioiden välillä joustavasti liikkuvien asiantuntijoiden lisäksi juuri yhteisillä opinnoilla tähdätään asiantuntemuksen laajempaan hyödyntämiseen. Yhteistyötä on viety pitkälle myös tilaratkaisuissa, erityisesti Suomalaisen musiikkikampuksen ja yrittäjyyden oppimisympäristön suunnittelussa.


Opiskelijaviestintää

Opiskelijat näkyvät vahvasti EduFutura-yhteistyön sanansaattajina. Elokuussa työnsä aloitti seitsenhenkinen viestintätiimi, joka kiertää oppilaitosten omissa ja yhteisissä tapahtumissa kuluvan vuoden aikana.  Viime kesänä 2017 puolestaan kaksi kuukautta kestänyt  kesäkiertue vei tietoa Jyväskylän opiskelumahdollisuuksista erilaisiin kesätapahtumiin eri puolille Suomea ja on samalla yksi konkreettinen yhteistyön tulos. Kesäkiertue toteutetaan uudistetulla konseptilla myös kesän 2018 aikana.

Ajankohtaista

Jou­ni Vä­li­jär­vi: Laa­tua ope­tuk­seen op­pi­lai­tos­ten yh­teis­työl­lä ja työn­jaol­la

Opiskelijan ja yhteiskunnan tarpeita parhaiten palveleva opetus ei enää määrity pelkästään pysyvinä opinto-ohjelmina. Työelämän kehitys edellyttää osaamisen joustavuutta ja sen jatkuvaa uudistamista. Koulutustarpeet ja opintopolut eriytyvät ja yksilöllistyvät. Henkilökohtaiset tavoitteet toteutuvat parhaiten, kun opiskelija voi yhdistellä opintoja eri oppiaineista ja -laitoksista. Yliopistoon tullessaan opiskelija voi jo hallita tietoja ja taitoja, joita hänen ei ole enää …

Ikimuistoinen päivä Jyväskylässä!

Kesäkiertueen 2017 huipennukseksi arvottiin elokuussa elämysmatka Jyväskylään voittajalle ja hänen kolmelle ystävälleen. Elämyksen voittanut hollolalainen Salla kertoo viime viikonloppuna lunastetun palkintomatkan olleen kaikin puolin onnistunut ja ikimuistoinen. Kesäkiertueen Facebook-arvonnasta pääpalkinnon voittanut hollolalainen Salla saapui seurueineen Jyväskylään lauantaina 23.9. Energinen opiskelijakaupunki tarjosi monenlaista ajanvietettä, koettavaa ja nähtävää kahden pienen lapsen äidille, jolle elämysmatka oli todella tervetullut …

EduFutura Jyväskylän uusi viestintätiimi oppilaitoskiertueelle

EduFutura Jyväskylän kesäkiertueen päätyttyä opiskelijoiden keskeinen rooli oppilaitosyhteistyössä saa kuitenkin jatkoa. Elokuun aikana toimintansa aloitti seitsenhenkinen, eri oppilaitosten opiskelijoista koottu uusi viestintätiimi. Alkavan lukuvuoden aikana uusi viestintätiimi kiertää oppilaitosten omissa ja yhteisissä tapahtumissa. Tiimi rikkoo oppilaitosrajoja ja tuo yhteen eri oppilaitosten ja koulutusasteiden opiskelijat. Se toimii helposti lähestyttävänä linkkinä oppilaitosten ja opiskelijoiden välillä.

Oppilaitokset

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. Koulutuskuntayhtymä järjestää koulutusta 22 000 opiskelijalle lukioissa, ammattiopistoissa, aikuisopistoissa ja oppisopimuskoulutuksena.

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä.  Se tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa. Ammattikorkeakoulussa on yli 8 000 opiskelijaa.

 

Jyväskylän yliopisto on kansainvälisesti merkittävä koulutuksen asiantuntija ja Suomen johtava opettajankouluttaja. Yliopistossa yhdistyy liki sadan oppiaineen korkeatasoinen osaaminen monitieteiseksi kokonaisuudeksi. Yliopistossa opiskelee lähes 15 000 opiskelijaa.