Mikä EduFutura?

EduFutura Jyväskylä   yhteistyötä yli oppilaitosrajojen

EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteistyötä. Oppilaitosten muodostama merkittävä oppimisen, osaamisen ja tutkimuksen yhteisö  on eri koulutusasteita koskevana ainutlaatuinen toimintamalli.

Opiskelija toiminnan keskiössä

EduFutura Jyväskylän tavoite on tuottaa oppilaitosyhteistyön kautta opiskelijoille lisäarvoa. Yhteistyöllä parannetaan konkreettisesti opetuksen laatua ja mahdollistetaan opiskelijoille sujuvat, omannäköiset opintopolut. Tätä varten oppilaitoksissamme kiinnitetään huomiota:

  • Opetussuunnitelmien yhteensovittamiseen
  • Yhteisten asiantuntijoiden käyttämiseen
  • Yhteisiin tilaratkaisuihin
  • Yhteisiin projekteihin

Yhteistyötä opetuksessa on edistetty muun muassa  lisäämällä ristiinopiskelumahdollisuuksia ja yhteisiä kursseja oppilaitosten välillä. Kesällä 2017 pilotoitiin kolmen organisaation yhteiset kesäopinnot, jotka jäivät pysyväksi käytänteeksi. Oppilaitosten yhteisiä opintoja on tarjolla myös lukukauden aikana muun muassa yrittäjyyden ja musiikin sekä terveyden ja hyvinvoinnin alalla.


 

Yhteistyön tavoitteena on parantaa opetuksen laatua ja tarjota opiskelijoille monipuoliset ja joustavat mahdollisuudet luoda omannäköisiä opintopolkuja.

 


Yhteisiä tiloja ja asiantuntijoita

EduFutura Jyväskylä haluaa hyödyntää  asiantuntijoita yli oppilaitosrajojen.  Organisaatioiden välillä joustavasti liikkuvien asiantuntijoiden lisäksi juuri yhteisillä opinnoilla tähdätään asiantuntemuksen laajempaan hyödyntämiseen. Yhteistyötä on viety pitkälle myös tilaratkaisuissa, erityisesti Suomalaisen musiikkikampuksen ja yrittäjyyden oppimisympäristön suunnittelussa.


Opiskelijaviestintää

Opiskelijat näkyvät vahvasti EduFutura-yhteistyön sanansaattajina. Viime kesänä 2017 lanseerattu opiskelijoiden kesäkiertue on saanut jatkoa myös tänä kesänä. Viisihenkinen tiimi tekee kesän ajan energistä viestintää EduFuturan sosiaalisen median tileille, (muun muassa podcastit, videot ja blogitekstit),  kiertää kesätapahtumissa ja kerää samalla opiskelijatarinoita.  Lukuvuoden aikana toiminut viestintätiimi kiersi puolestaan oppilaitosten omissa ja yhteisissä tapahtumissa kertoen yhteistyön tarjoamista mahdollisuuksista.

Kesätiimi 2018: Ella (ylhäällä), Jutta, Iiris, Sofia ja Tommi

Ajankohtaista

Mitä Edua? – EduFutura Jyväskylän kesäkiertue tuotti podcastien sarjan

EduFutura Jyväskylä järjesti oppilaitosten opiskelijoista kootun viestintätiimin kanssa ikimuistoisen kesäkiertueen jo toistamiseen. Viisihenkinen opiskelijatiimi näkyi kesätapahtumissa kertomassa Opiskelijakaupunki Jyväskylän ja oppilaitosyhteistyön tarjoamista mahdollisuuksista ja keräsi samalla erilaisia opiskelijatarinoita. Tarinoista muodostui podcastien sarja Mitä Edua?, joka on kuunneltavissa muun muassa SoundCloud -palvelun kautta.

Kesätiimi Rallikadulla torstaina 26.7.2018!

Kesän supertapahtumat jatkuvat tällä viikolla MM-rallien saapuessa Keski-Suomeen. Kilpailun keskuksena toimii Jyväskylä, jossa järjestetään rallit tänä vuonna jo 68. kertaa. Kesätiimi on mukana rallihulinoissa Jyväskylän keskustan Rallikadulla torstaina 26.7.2018 klo 12-20 tarjoten opiskelutietoa ja mukavaa tekemistä rallikansalle.

Edu­Fu­tu­ra Jy­väs­ky­lä mu­ka­na Suo­miA­ree­nas­sa ja Ka­le­van ki­sois­sa

EduFutura Jyväskylä on mukana kahdessa tämän viikon suurtapahtumassa SuomiAreenassa Porissa 16.–18.7. ja Kalevan kisoissa Jyväskylässä 19.–22.7. Tapahtumissa keskusteluteemoja ovat muun muassa kouluviihtyvyys, opiskelijan osaamisen vahvistaminen ja hyvinvointi. Tervetuloa kuuntelemaan tilaisuuksia ja keskustelemaan opiskeluun liittyvistä ajankohtaisista aiheista!

Oppilaitokset

Gradia on sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. Se järjestää koulutusta 22 000 opiskelijalle lukioissa, ammattiopistoissa, aikuisopistoissa ja oppisopimuskoulutuksena.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä.  Se tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa. Ammattikorkeakoulussa on yli 8 000 opiskelijaa.

Jyväskylän yliopisto on kansainvälisesti merkittävä koulutuksen asiantuntija ja Suomen johtava opettajankouluttaja. Yliopistossa yhdistyy liki sadan oppiaineen korkeatasoinen osaaminen monitieteiseksi kokonaisuudeksi. Yliopistossa opiskelee lähes 15 000 opiskelijaa.